Promotiefonds voor handelaars in het centrum

Het Promotiefonds werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 22 december 2014.

Commerciële handelszaken, gelegen in het dorpscentrum binnen een afgebakend gebied, betalen een bijdrage aan het Promotiefonds in de vorm van een belasting. Het dorpscentrum waarop de belasting van toepassing is wordt opgedeeld in 3 zones die elk een ander tarief betalen:

  • Zone 1: de door gemeenteraad vastgelegde handelskern in Retie;
  • Zone 2: de hoofdassen/aanrijstraten in het centrum van Retie;
  • Zone 3: het binnengebied tussen de hoofdassen/aanrijstraten zoals vermeld in Zone 2 en de handelskern zoals vermeld in Zone 1.

Deze middelen worden vervolgens aangevuld met een gemeentelijke bijdrage en vloeien integraal terug naar acties ter promotie van het handelscentrum.
Momenteel zijn dit Krikkrak, de eindejaarsactie en de feestverlichting. In de toekomst kunnen hier uiteraard nog bijkomende initiatieven ontstaan.

Handelaars buiten de afgebakende zone

Handelaars die niet binnen een van de afgebakende zones gelegen zijn maar wel wensen deel te nemen aan een van de promotionele acties, kunnen deelnemen door een bijdrage te leveren gelijk aan het bedrag van Zone 3. Door deze bijdrage te betalen, kunnen ze deelnemen aan alle acties voor dat betreffende jaar.

Werkgroep/Beheersorgaan promofonds

Het Promotiefonds bevat middelen afkomstig van de handelaars. Om de uitgaven mee te bewaken en te beheren, de acties op te volgen en te zorgen voor een goede en transparante informatiedoorstroming, werd een beheersorgaan opgericht. Daarin worden handelaars gespreid over het grondgebied (dus zowel uit het kerngebied als het buitengebied) en verschillende types zaken vertegenwoordigd.