Nutsmaatschappijen

Maatschappijen die gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting leveren noemt men nutsmaatschappijen. 

Gegevens nutsmaatschappijen

  • Pidpa, Vierselsebaan 5, 2280 Grobbendonk, T 0800 90 300 (gratis), W www.pidpa.be
  • Fluvius, T 078 35 35 34, W www.fluvius.be
  • Proximus, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, T 0800 22 800 (gratis), W www.proximus.be
  • Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, T 015 66 66 66, W www.telenet.be

Elektriciteits- en/of gasaansluiting

Voor een elektriciteits- of aardgasaansluiting moet je je wenden tot distributienetbeheerder Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout. Op www.fluvius.be vind je de verschillende tarieven en afvraagformulieren voor elektriciteits- en gasaansluiting.

Aansluiting voor het drinkwater

Op de website www.pidpa.be vind je een stappenplan dat je kan volgen voor het bekomen van een aansluiting.