Klokkenluidersregeling

Sinds 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Het is daarbij de bedoeling om klokkenluiders meer bescherming te bieden.

De verplichting om een klokkenluidersmeldpunt te hebben, is het gevolg van een Europese Richtlijn op basis waarvan de Vlaamse Regering een wijziging doorvoerde aan het Bestuursdecreet van 7 december 2018, meer bepaald Hoofdstuk 2 Deugdelijk Bestuur, Afdeling 6, artikel III.60.

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Het gaat hierbij niet alleen om personeelsleden, maar ook personen die met ons bestuur samenwerken zoals consultants, leveranciers, sollicitanten, stagiairs, politieke mandatarissen ... Onder deze inbreuken wordt zowel verstaan dat er handelingen zijn gesteld die de naleving van de deontologische code of wetgeving ondermijnt, alsook dat er nalatigheid is om wetgeving toe te passen.

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen wanneer zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. 

Intern meldpunt

Je maakt dan een melding van de inbreuk bij het interne meldpunt (algemeen directeur) via klokkenluider@retie.be of op een andere manier, die jou het best past (via telefoon, in een gesprek …). Je melding wordt geregistreerd. 

Extern meldpunt

Je kan je melding ook extern maken via Audit Vlaanderen, al adviseren we je om bij voorkeur de melding intern te maken. Voor externen met een werkrelatie met de gemeente Retie is Audit Vlaanderen het aangewezen meldkanaal. 

Van zodra je de melding gemaakt hebt: 

  • Ben je beschermd tegen eventuele represailles. 
  • Gaan we aan de slag met jouw melding om ervoor te zorgen dat in de toekomst de gerapporteerde fouten niet meer kunnen voorkomen. 

Reglement

Raadpleeg hier het reglement rond de klokkenluidersregeling. 

Meer info

Heb je hierrond vragen, dan kan je terecht bij algemeen directeur Roel Slegers (T 014 38 92 51, E roel.slegers@retie.be) of bij stafmedewerker Tinne Van Looy (T 014 38 92 05, E tinne.van.looy@retie.be).