Kinderopvang

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis voor ouders en hun familie. Een nieuw leven in de gemeente is van harte welkom en verdient de nodige zorg en aandacht.

De opvoeding van zo’n kleine spruit vraagt heel wat organisatie.

Er komen momenten waarop je een oppas nodig hebt; je kind moet opgevangen worden door je werksituatie of omwille van andere omstandigheden. Je hebt nood aan opvang, voor- of naschools, tijdens de woensdagnamiddag, of in de schoolvakanties.

Hier vind je een overzicht van de bestaande kinderopvangvoorzieningen die een plaatsje hebben in onze gemeente.

Het gemeentebestuur wil in samenwerking met het lokaal overleg kinderopvang een helpende hand reiken bij de zoektocht naar geschikte kinderopvang.

De gemeentelijke opvang voorziet kinderopvang voor schoolgaande kinderen voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen er enkele belangrijke wijzigingen zijn. Hieronder een overzicht van het aanbod vanaf september 2023.

   SCHOOLDAGEN  SCHOOLVAKANTIES EN SCHOOLVRIJE DAGEN ZOMERVAKANTIE
SCHOOLLOCATIES* instapklas - 6e leerjaar
ma, di, don, vrij 07.00 u. - 08.25 u.

15.20 u. - 18.00 u.

woensdag

07.00 u. - 08.25 u.11.55 u. - 13.00 u.

 geen aanbod  geen aanbod
 DEN OPVANG**

instapklas - 6e leerjaar

woensdag

11.55 u. - 18.00 u.

 instapklas - 6e leerjaar

maandag-vrijdag

07.00 u. - 18.00 u. 

instapklas - 6e leerjaar

maandag-vrijdag

07.00 u. -18.00 u.

    sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar  


Dagopvang voor baby's en peuters die nog niet naar school gaan (0 tot 3 jaar) is niet-gemeentelijke opvang.