Informatieblad infoRetie

Tweemaandelijks verschijnt infoRetie, het gemeentelijk informatieblad dat huis aan huis verspreid wordt in de gemeente.

Heb je ideeën of suggesties voor artikels? We horen het graag! Wil jij graag jouw activiteit in de UiT-kalender? Geef deze dan in via de UiT-databank of meld ze bij de dienst Informatie van het gemeentehuis. In de huidige editie kan je steeds de deadline voor de volgende editie terugvinden.

In 2014 onderging het gemeentelijk informatieblad een grondige transformatie. Elke twee maanden word je verrast met leuke artikels, boeiende interviews en kleurrijke rubrieken. Dit alles in een frisse en nieuwe look. Ook aan het inhoudelijk concept werd gesleuteld: we stellen de lezer centraal en hebben aandacht voor onze inwoners en hun verhaal; Retienaren die het leven in ons dorp maken zoals het is. En omdat we fier zijn op ons bruisend verenigingsleven, hebben we een uitneembare middenkatern voorzien voor alle festiviteiten en feestelijkheden. Om de ecologische uitstoot te verminderen, wordt infoRetie gedrukt op 100 % gerecycleerd papier.

Redactieadres: dienst Informatie, E informatie@retie.be, T 014 38 92 38.

Deadlines 2022

EDITIE DEADLINE
#263 - januari - februari 2022 maandag 22 november '21
#264 - maart - april 2022 maandag 24 januari '22
#265 - mei - juni 2022 maandag 14 maart '22
#266 - juli - augustus 2022 maandag 16 mei '22
#267 - september - oktober 2022 maandag 11 juli '22
#268 - november - december 2022 maandag 26 september '22

infoRetie: digitale versie

Hieronder kan je de meest recente versies downloaden. Ben je op zoek naar een vroegere editie? Vraag ernaar bij de dienst Informatie!

Bijlagen