Groeipakket voor Oekraïense vluchtelingen

Info afkomstig van www.groeipakket.be.

Kijk rechtstreeks op de website voor de meest recente informatie!

Groeipakket voor gezinnen uit Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen met een statuut van tijdelijke bescherming hebben specifieke rechten, zoals het recht op Groeipakket.

Wat is het Groeipakket?

Elk kind dat in Vlaanderen woont krijgt een Groeipakket. Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Het is een pakket op maat van elk kind in elk gezin. Het bedrag dat je krijgt hangt dus af van jouw situatie. Zo krijgen kinderen in Vlaanderen alle kansen om te groeien en zich te ontplooien. 

Heb ik recht op het Groeipakket?

Ieder kind dat in Vlaanderen woont en de Belgische nationaliteit heeft of over een verblijfsrecht beschikt, heeft recht op het Groeipakket. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn er wel bijkomende voorwaarden.
Als je kind een attest tijdelijke bescherming heeft, dan heeft je kind een verblijfsrecht. Met dit attest moet je je inschrijven in de gemeente waar je verblijft. Je inschrijving geldt als bewijs dat je in Vlaanderen woont. 
Vanaf je inschrijving in een Vlaamse gemeente als tijdelijk beschermde heb je recht op het Groeipakket.Als je gevlucht bent uit Oekraïne, kan je wettig in België verblijven als je:
  • Oekraïner bent, internationale bescherming hebt in Oekraïne of daar erkend bent als staatloze.
  • familie bent van zo’n persoon: echtgenoot of gelijkgestelde partner, ongehuwd minderjarig kind of ander naast familielid dat bij deze persoon woonde en ervan afhankelijk is.

Heb ik ook recht op het Groeipakket als ik niet in Vlaanderen woon maar in een ander deel van België?

Voor de basisbedragen moet je een aanvraag indienen bij een uitbetaler van het landsdeel waar je woont. Als je kind naar een Vlaamse kinderopvang of school gaat, kan je wel recht hebben op de kinderopvangtoeslag of kleutertoeslag zodra je kind aan de voorwaarden voldoet. De schooltoeslag kan onderzocht worden vanaf het volgende schooljaar 2022-2023. Hiervoor kan je pas een aanvraag indienen als je nog in België woont op 31/08/2022 en je kind begin volgend schooljaar in een Vlaamse school is ingeschreven.

Moet ik het Groeipakket zelf aanvragen?

Ja, je moet je Groeipakket aanvragen bij één van de vijf uitbetalers van het Groeipakket.

Meer weten?

Surf naar https://www.groeipakket.be/Oekra%C3%AFne of download hieronder het stappenplan (in het Nederlands en Oekraïens).