Gele doos

De gele doos, nu ook in Retie

Eind februari startte het project 'gele doos' in de Kempen. Dit is een actie van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) in samenwerking met de lokale besturen en de provincie Antwerpen. Het gemeentebestuur van Retie stapt samen met Balen, Dessel en Mol mee in dit project en biedt alle 65-plussers en personen met een beperking of chronische aandoening gratis een gele doos aan. 

Wat is het?

De gele doos is een herkenbare gele bewaardoos. In deze gele doos stop je (medische) gegevens die nuttig zijn voor hulpdiensten in een noodsituatie of bij een verdwijning. De gele doos wordt bewaard in de koelkast omdat dit een gemakkelijke vindplaats is.

Door de meegeleverde sticker op de binnenkant van de voordeur te kleven, weten hulpverleners dat er een gele doos in de koelkast zit. Politie, brandweer en andere hulpverleners hebben dan onmiddellijk een overzicht van uw medische toestand, waardoor ze veel sneller kunnen handelen en levens kunnen redden. 

Bij afhalen van de gele doos is deze reeds gevuld met:

 • een deursticker
 • een blanco medische fiche
 • een blanco fiche vermiste persoon

Voor wie?

De gele dozen worden vanaf oktober in verschillende fasen gratis verdeeld onder thuiswonende 65-plussers via de Retiese apothekers en de Sociale dienst. Door ontvangst van een uitnodigingsbrief kunnen inwoners deze GRATIS omruilen voor hun eigen gele doos.

Inwoners jonger dan 65 jaar met een beperking of chronische aandoening kunnen vanaf oktober 2021 op mondelinge vraag bij de apotheker of bij de Sociale dienst ook een gele doos bekomen. Hiervoor is geen doktersattest nodig.

Kan ik een gele doos ook delen met een huisgenoot?

Best gebruik je één gele doos per persoon. Dat is voor hulpverleners het duidelijkst en maakt de kans op vergissingen kleiner.

Heb je niet zo veel ruimte in je koelkast en deel je toch je gele doos met je partner/huisgenoot, zorg dan dat het in één seconde duidelijk is voor hulpverleners welke informatie van wie is. Dat kan je doen door de gegevens per persoon te bundelen (bijvoorbeeld in een afsluitbaar zakje) en op de buitenkant van de bundel duidelijk te zetten van wie de informatie is.

Waar afhalen?

 • Bij alle Retiese apothekers of de Sociale dienst van Retie. 
 • Alle 65-plussers ontvangen een brief. Neem deze mee naar de apotheker of de Sociale dienst en ruil de brief in voor een gele doos.

Wanneer afhalen?

Als 65+er in Retie ontvang je een uitnodigingsbrief in de loop van oktober 2021. Met deze brief kan je een gele doos verkrijgen bij je apotheker of bij de Sociale dienst Retie. Ook na deze periode kan je jouw gele doos nog afhalen.

De uitnodigingen worden verzonden op basis van leeftijd. De oudste inwoners ontvangen als eerste een uitnodigingbrief in het begin van oktober 2021.
Vanaf 2022 zullen de inwoners die in dat jaar 65 jaar worden, ook een uitnodiging voor een gele doos ontvangen.
Ook inwoners van Retie jonger dan 65 jaar met een beperking of chronische aandoening kunnen vanaf oktober bij hun apotheker of de Sociale dienst langsgaan om een gele doos te vragen.

Ben je slecht te been?

Neem dan contact op met de sociale dienst van je gemeente. Vrijwilligers van de seniorenverenigingen leveren de doos bij je thuis. Let op, derden kunnen jouw medische fiche niet opvragen bij de apotheker of huisarts. Deze moet je zelf aanvragen.

Sociale dienst Retie:

 • Sociale dienst, Kerkhofstraat 39, 2470 Retie
 • elke werkdag van 8.30-11.30 uur, di 17.30-19.30 uur

Wat na afhalen?

 • Vul de medische fiche in of laat deze invullen door een familielid, mantelzorger of huisdokter. 
 • Vul eventueel de fiche vermiste personen in: vooral van belang voor personen met dwaalgedrag door bijvoorbeeld dementie.
 • Voeg een kopie van je identiteitskaart toe en/of een recente foto.
 • Voeg je medicatielijst toe. Deze kan je vragen aan je apotheker of huisarts.
 • Eventueel kan je ook documenten rond vroegtijdige zorgplanning of wilsverklaringen toevoegen.
 • Plaats de gele doos in de koelkast.
 • Plak de bijgevoegde sticker aan de binnenkant van uw voordeur. (Ook al gebruik je zelf de voordeur niet als hoofdingang.)

Onderaan deze pagina vind je een handleiding voor het invullen van de medische fiche en de fiche vermiste personen. 

Meer info:

Sociaal dienst Retie, Kerkhofstraat 39, 2470 Retie

T 0800 35 442

E sociale.dienst@retie.be

Pas de gegevens in je gele doos aan telkens je situatie verandert!

Nieuwe blanco fiches nodig?

De medische fiche en de fiche vermiste persoon kan je onderaan deze pagina downloaden.
Deze documenten zijn ook gratis verkrijgbaar bij de Sociale dienst van Retie.

De ‘gele doos’ is een initiatief van de Kempense seniorenraden en -verenigingen in samenwerking met hun gemeente, ELZ Baldemore, Welzijnszorg Kempen en de provincie Antwerpen.