Financiële hulp

Bij financiële problemen kan het OCMW je helpen om een oplossing te vinden.

Een aantal oplossingen zoals bv. het leefloon, zijn wettelijk voorbehouden voor mensen die zelf niet over de nodige middelen beschikken om menswaardig te leven. Voor anderen kan de hulp van het OCMW bestaan uit adviezen, begeleiding of tijdelijke financiële of materiële steun.