Fasering werken Kasteelstraat - Passtraat

2 juni 2020: Aanvang voorbereidende werken nutsmaatschappijen Passtraat

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren in de Passtraat.
De verschillende maatschappijen voorzien verplaatsingen en - waar nodig - vernieuwingen aan hun net. Er wordt verwacht dat deze werken tot het bouwverlof in beslag zullen nemen. Tijdens de eerste periode zullen er sleufwerken gebeuren. Nadien worden er plaatselijke ingrepen uitgevoerd voor overkoppelingen. De hinder voor doorgaand verkeer en omwonenden zal tot een minimum beperkt worden.

In de Passtraat zal er een gescheiden rioleringstelstel worden aangelegd.

10 september 2018: Kasteelstraat opengesteld voor verkeer

Op maandag 10 september '18 werd de Kasteelstraat opengesteld voor alle verkeer.

De heraanleg van de Kasteelstraat, uitgevoerd door aannemer Huijbregts, nam zes maanden in beslag. Op 26 februari ’18 werd gestart met werken vanaf het kruispunt met de Sint-Paulusstraat tot aan het Staarpad. De nutsleidingen en het wegdek werden vernieuwd, er kwamen ruime fiets- en voetpaden. De bestaande riolering werd opgebroken en aangepast naar een gescheiden rioleringsstelstel. Ook de openbare verlichting is vernieuwd.

juli 2018

Aannemer Huijbregts plaatst op vrijdag 13 juli twee onderlagen asfalt. Daarom mogen er vanaf 06.00 u. geen auto's meer op of over de rijweg. Ook fietsers en voetgangers mogen zich niet op het asfalt begeven. Vanaf zaterdag 14/7 is de rijweg weer berijdbaar.

mei 2018

Aannemer Huijbregts is momenteel bezig met de plaatsing van de laatste huisaansluitputjes en zal kortelings starten met de effectieve wegeniswerken. De aannemer zal borduren beginnen plaatsen voor het opsluiten van de voetpaden en fietspaden, waarna ook de verharding in de lengterichting van de Kasteelstraat kan geplaatst worden.

Door deze werken zullen een aantal eigendommen moelijker bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Buiten de werkuren kan je tot aan het perceel geraken, al kunnen we deze garantie niet geven in functie van uitharding van de fundering en mogelijke beschadiging van borduren. Dit zal uiteraard enige hinder met zich meebrengen, maar we vragen om je begrip hiervoor.

Na het plaatsen van de boordstenen en de voetpadverharding zal de wegenis verder worden aangelegd. Indien de weersomstandigheden ons goed gezind zijn, zullen de werken tegen het bouwverlof beeïndigd zijn.

maart 2018

De aansluiting van de nieuwe riolering in de Kasteelstraat met de collector in het kruispunt Pijlstraat – St. Martinusstraat is gerealiseerd. De aannemer is de verharding terug aan het leggen waardoor het kruispunt zondagmiddag 18 maart terug in beide richtingen open kan gaan en er dus geen beurtelings verkeer meer van toepassing is.

Aanvang werken op 5 maart 2018 

Op maandag 5 maart 2018 ging de aannemer van start met de wegen- en rioleringswerken in de Kasteelstraat. Omwille van de slechte weersomstandigheden werd de start van de werken een week uitgesteld.
Eind 2017 deden de nutsmaatschappijen alvast het voorbereidend werk.

Werken vanaf kruispunt Sint-Paulusstraat tot Staarpad

Vanaf het kruispunt met de Sint-Paulusstraat tot aan Staarpad worden het wegdek en de fiets- en voetpaden vernieuwd. Ter hoogte van Staarpad wordt aangesloten op de bestaande wegenis. Er wordt onder meer een gescheiden rioleringsstelstel aangelegd en er komen fiets- en voetpaden aan beide zijden van de rijweg. Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd.

Verkeer Kasteelstraat – St.-Paulusstraat over 1 rijstrook

Het kruispunt van de R18 (Kasteelstraat – St.-Paulussstraat) zal gedurende een 3-tal weken gedeeltelijk ingenomen worden om aan te sluiten op de bestaande riolering. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Hiervoor worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

De werken zullen gedurende een 3-tal weken mogelijk ernstige verkeershinder met zich mee brengen op de R18.

Het einde van de werken is voorzien voor het bouwverlof 2018.