Eindontwerp Kasteelstraat

Hoe zal de Kasteelstraat er binnenkort uitzien?

De ontwerpers van IOK vertaalden het eindontwerp van de Kasteelstraat naar een mooi visueel 3D-ontwerp. In het filmpje begeef je je als het ware door de nieuwe, toekomstige straat.

 

Burgers vinden op dit platform overigens alle informatie en updates omtrent alle Re10-projecten terug. Wie daarnaast nog vragen heeft, kan contact opnemen via E re10@retie.be.

De eerste schetsen uit het goedgekeurde masterplan gaven al een nieuw beeld voor de omgeving van het centrum. Dit voorlopig schetsontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt en verfijnd. In eerste instantie wordt de as Kasteelstraat - Markt aangepakt. IOK werd aangesteld als ontwerper, maar ook de Retiese bevolking kan hieraan meewerken. Zo wordt het ontwerp iets van ons allemaal en krijgen we een marktplein met een meerwaarde voor ieder van ons!

Heel wat geïnteresseerden stapten mee in een participatietraject: zij werkten tijdens 5 workshops samen met de ontwerpers van IOK aan een verdere verfijning van de schetsontwerpen. Het voorlopige resultaat werd tijdens publieksmomenten teruggekoppeld aan het grote publiek.

De bewoners kregen tijdens een infovergadering alle details over de geplande werken mee.