Contact & openingsuren DIFTAR

IOK-afvalbeheer zorgt voor de huis-aan-huisophaling van restafval en groente-, fruit- en tuinafval via het principe van DIFTAR. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief.

DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking rechtvaardig te verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om de hoeveelheid afval daadwerkelijk te beperken. Het doel van DIFTAR is immers de hoeveelheid afval verminderen.
Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur ontvangen. Met DIFTAR wordt iedereen nog meer verantwoordelijk voor zijn afval en kan iedereen zijn eigen afvalfactuur in de hand houden. Meer info over DIFTAR in Retie vind je hier.

Container beschadigd of nieuwe aanvragen?

Indien je een container wenst aan te vragen, dan bel je naar de gratis DIFTAR-infolijn: T 0800 97 687.

Standaard kan je kiezen tussen een restafvalcontainer van 120 of 240 liter. Ter vergelijking: een 120 liter container is het formaat van een groene gft-container. In dit volume passen 2 grote witte vuilniszakken (50 liter).

Voor GFT is er enkel een 120 liter container mogelijk. Indien je wilt, kan je een tweede GFT-container van 120 liter vragen. Als je 2 GFT-containers hebt, betaal je de maandelijkse vaste kost voor GFT ook 2 keer.

Een kleiner formaat (40 liter) voor GFT is alleen mogelijk voor:

  • appartementen, studio’s, gesloten bebouwing, serviceflats of bejaardenwoningen.
  • woningen die meer dan 150 m van de gewone ophaalronde liggen.

Ook voor een gratis gele papier- en kartoncontainer bel je naar de Diftar-infolijn. Papier en karton worden gratis opgehaald.

Als bij de ophaling de container beschadigd is, wordt via de DIFTAR-infolijn een afspraak gemaakt voor een herstelling of vervanging van de container. Deze herstelling of vervanging is gratis. Enkel als de DIFTAR-container door jouw toedoen onbruikbaar is geworden, wordt voor de reparatie of vervanging de werkelijke schade aangerekend.

Contact