Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad brengt advies uit over alle aangelegenheden die te maken hebben met jeugdbeleid. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. Bovendien zorgt de jeugdraad voor coördinatie, overleg en samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen, en adviseert zij de gemeente over het gemeentelijk jeugdbeleid, de besteding van jeugdruimte en het invullen van speelterreintjes.

Naar aanleiding van een geplande activiteit worden werkgroepen opgericht om het evenement te organiseren.

De leden van de jeugdraad zijn ofwel lid van een jeugdvereniging, ofwel gecoöpteerd.

Samenstelling jeugdraad (goedgekeurd door de gemeenteraad op 07/11/2019):

  • Pieter Leemans (Fanfareke)
  • Jordy Dockx (KLJ Schoonbroek)
  • Lukas Smets (Chirojongens Heitrotters)
  • Emma Meeus (Chiromeisjes Heitrotters)
  • Katrien Damen (Chiromeisjes O's Agnes)
  • Maarten Mermans (Retie Rockt)
  • Ward Vanleuven (Scouts Sint-Martinus Retie)
  • Nell Peeters (Jeugdklub 2470)
  • Ward Adriaensen (Chirojongens O'zze Mette)
  • Stef Van Eysendeyk (expert)