Defecte straatverlichting melden

Defecte openbare verlichting kan je melden aan de Technische Dienst en aan Fluvius via de straatlampentelefoon op het gratis nummer 0800 6 35 35 (24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7) of via het meldingsformulier van Fluvius.

Volgende gegevens zijn nodig om het defect door te geven: de straatnaam en het huisnummer of paalnummer. Fluvius zal de herstelling binnen de vijftien dagen uitvoeren.

Op dit meldingsformulier kan je ook zien of een straatlamp heel de nacht brandt of enkel bijv. ’s morgens en ’s avonds.