Bouwgrond

Wanneer je een bouwgrond wil kopen, is het aangeraden om de dienst Omgeving te contacteren. De medewerkers kunnen je inlichten over de zonering, de stedenbouwkundige voorschriften, eventuele geplande onteigeningen,…
Je kan er ook informatie verkrijgen over de ligging en de eigendomssituatie van de percelen.