Bekendmakingen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) heeft enkele nieuwe verplichtingen ingevoerd waaraan zowel de gemeenten als de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen te voldoen.

Pidpa

Pidpa is, als opdrachthoudende vereniging in de zin van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), verplicht om een arbeidsreglement, een rechtspositieregeling en een deontologische code voor over te maken aan al haar deelnemers.

De raad van bestuur van Pidpa, heeft in zitting van 18 juni 2018, de bestaande integriteitscode voor personeelsleden aangenomen als deontologische code voor personeelsleden in de zin van artikel 458 DLB. Deze code is een vertaling van de gemeenschappelijke waarden en evaluatiecriteria die Pidpa binnen haar evaluatiesysteem opgenomen. Integriteit werd daarbij als extra waarde opgenomen.

Verder stipuleert artikel 286 DLB dat de burgemeester zowel de oprichtingsakte als de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, via de webtoepassing van de gemeente moet bekendmaken.

De meest recente versie van de oprichtingsakte en de goedgekeurde statuten vind je steeds terug terug op de website van Pidpa: www.pidpa.be/over-pidpa/organisatie/statuten en www.pidpa.be/over-pidpa/organisatie/oprichtingsakte.