Bekendmakingen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) heeft enkele nieuwe verplichtingen ingevoerd waaraan zowel de gemeenten als de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen te voldoen.

Decreet Lokaal bestuur

Art. 286. §1. De burgemeester maakt de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente:

9° de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;

10° de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechts­persoonlijkheid.