Beheersorgaan

Het beheersorgaan van de bibliotheek adviseert het gemeentebestuur in verband met de werking van de bibliotheek en stelt mee het beleidsplan op.
De raad is als volgt samengesteld: een afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad, elf gebruikers, een lid van het schepencollege en de bibliothecaris. Het lid van het schepencollege woont de vergaderingen bij zonder beraadslagende stem; de bibliothecaris is de secretaris van de raad.