Beheer gemeentelijke infrastructuur

De gemeente staat in voor het beheer en onderhoud van alle gebouwen, wegen en openbare domeinen die eigendom zijn van de gemeente. Dit beheer gebeurt ofwel door onze eigen diensten, ofwel door externe firma's.

 • Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen.
 • Beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Bij de Technische Dienst kan je terecht voor:
  • opmerkingen over de staat van de wegen;
  • informatie over aanleg en onderhoud van riolering, voetpaden en wegen;
  • informatie over ontwerpen van wegen.
 • Beheer openbaar domein:
  • onderhoud van de gemeentelijke bermen, bloembakken, bomen, groenvoorzieningen, parken en plantsoenen, begraafplaatsen;
  • beplanting op private grond mag het verkeer niet hinderen of het zicht belemmeren.
 • Beheer van waterlopen van derde categorie. De waterlopen worden jaarlijks geruimd.