Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bestaat uit een voorzitter en 6 leden. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling