Arbeidsongeval

U hebt een arbeidsongeval gehad? U hebt vragen of u hebt hulp nodig? U kunt zich moeilijk verplaatsen?

Een sociaal assistent van Fedris staat tot uw dienst. Fedris is het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

In de folder die u hieronder kunt downloaden geeft Fedris een overzicht van de mogelijke vergoedingen indien u een arbeids(weg)ongeval had in de privésector.

Nog vragen?

U kan met uw vragen terecht op de zitdagen van Fedris:

TURNHOUT

De Warande, Warandestraat 42

T 014 41 94 94

Elke 1e vrijdag van de maand van 09.00 u. tot 12.00 u. (niet in juli en augustus)

U vindt een compleet overzicht op de website van Fedris (www.fedris.be).

U kan zich moeilijk verplaatsen of hebt veel vragen? Een sociaal assistent(e) van Fedris kan u thuis komen bezoeken. U maakt hiervoor op donderdag een afspraak op het nummer 02 506 84 94.

U kan ook schriftelijk contact opnemen met de verzekeraar of Fedris. U vermeldt in uw brief best naam, voornaam, geboortedatum, de datum van uw ongeval, het refertenummer van uw dossier en de naam van de verzekeraar.

Meer info:

FEDRIS

Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel

T 02 506 84 11 - F 02 506 84 15

E inspect@febris.be

W www.fedris.be