Aansluiting riolering

Wie op het openbaar rioleringsnet wil aangesloten worden, dient hiervoor een aanvraag in.

De eerste aansluiting door de gemeente is gratis. In principe is er slechts één aansluiting per woning toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan en bijkomende aansluiting voorzien worden. De tarieven kan je hier raadplegen (retributie voor de uitvoering van werken).

De aansluitput wordt net achter de perceelsgrens geplaatst (op je eigendom), indien mogelijk volgens de wensen van de aanvrager.

Indien er in de straat een gescheiden rioolstelsel is voor afvalwater en regenwater, dan worden er twee aansluitputten gestoken. De afvoer van de aansluitput wordt steeds op 60 à 80 centimeter diepte gestoken. De gemeente voert op je grond geen werken uit voorbij de aansluitput.

Bij elke nieuwbouw is het verplicht om een gescheiden stelsel te plaatsen. Het regenwater moet verzameld worden in een hemelwaterput (min. 5 000 liter). De grootte is afhankelijk van het dakoppervlak.