Aanleggen van een inrit

Voor het aanleggen van een inrit op het openbaar domein dien je een schriftelijke aanvraag in op het daarvoor bestemde formulier.

De toelating moet verleend worden door de beheerder van de weg. Dit kan de gemeente of het Vlaams Gewest zijn.

De verharding van een eerste inrit van vier meter breed tot aan de rooilijn is gratis. Een eventuele extra breedte is op kosten van de aanvrager.

De werken worden uitgevoerd door gemeentearbeiders. Raadpleeg hier de meest recente tarieven.

Indien het gaat om een gewestweg, bekijk dan deze link voor de meest recente regelgeving.

Het reglement werd goedgekeurd op 8 december 2020.