Zelfstandigen in nood

Gepubliceerd op dinsdag 12 oktober 2021 14.27 u.
Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de geestelijke gezondheid van de gehele bevolking ernstig aangetast. Zelfstandigen vormen een kwetsbare groep en lopen een groot risico op psychische problemen. Vzw ' Un pass dans l’impasse' biedt ondersteuning via een hulplijn en gratis psychologische sessies.

Deze vzw helpt alle de Belgische zelfstandigen in nood via een hulplijn, een innovatief waarschuwingssysteem en tot 8 gratis psychologische sessies.

Een hulplijn

Vanaf april 2021, kan iedere zelfstandige in psychologische nood rechtstreeks hulp krijgen door naar de gratis tweetalige hulplijn 0800 300 25 te bellen. Deze lijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.30 u. tot 17.00 u. Bellers zullen worden ontvangen door professionals die een opleiding voor zelfmoordpreventie gevolgd hebben.

8 gratis sessies psychologische zorg

Tijdens het telefonisch contact zullen er sessies met een psycholoog of orthopedagoog in de buurt van de woonplaats van de zelfstandige worden voorgesteld. Zelfstandigen in psychologische nood kunnen tot 8 gratis sessies psychologische zorg krijgen van een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft gesloten met de vzw 'Un pass dans l’impasse'.

Een netwerk 'verkenners'

Het doel van 'Un pass dans l’impasse' is ook om de zelfstandigen in nood zo vroeg mogelijk te identificeren om hen naar de gepaste hulp door te verwijzen en zo te voorkomen dat hun onbehagen naar ernstigere psychische stoornissen en een mogelijk risico op zelfmoord evolueert.

Om diegenen te helpen die misschien aarzelen om de eerste stap naar psychologische hulp te zetten, is het ook mogelijk om een beroep te doen op 'verkenners'. Maar wie zijn die 'verkenners' en wat doen ze? Een verkenner vormt de schakel tussen de zelfstandige in nood en een behandeling die aan zijn noden is aangepast.

De persoon die zich als 'verkenner' inzet, staat door zijn beroep in contact met de zelfstandige. De verkenner kan bijvoorbeeld een zorgverlener, een ander hulpplatform, een OCMW-medewerker, maar ook een boekhouder, een vakbond, een sociale verzekeringsinstelling, een bankier, enz. zijn.

Deze verkenner activeert een 'waarschuwing' via een online formulier. Uiteraard zal deze 'waarschuwing', alleen met akkoord van de zelfstandige, in werking worden gezet. 'Un pass dans l’impasse' neemt vervolgens contact op met deze zelfstandige en verwijst hem door naar een geconventioneerde klinisch psycholoog of een geconventioneerde klinisch orthopedagoog die in de buurt van zijn woonplaats werkt. Indien een van de klinisch psychologen of orthopedagogen die bij het project is aangesloten, zelf de waarschuwing voor een zelfstandige activeert, kan deze psycholoog/orthopedagoog de sessies voor de zelfstandige op zich nemen.

Ben je zelfstandige en heb je hulp nodig?

Bel het gratis nummer 0800 300 25 of surf naar www.info-suicide.be/zelfstandigen-in-nood/

Meer info vind je in onderstaande flyer.