Werken nutsmaatschappijen Passtraat

Gepubliceerd op donderdag 4 juni 2020 7.58 u.
Momenteel voeren nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit in de Passtraat. De verschillende maatschappijen voorzien verplaatsingen en - waar nodig - vernieuwingen aan hun net. Deze werken zullen tot aan het bouwverlof duren.

Tijdens de eerste periode zullen er sleufwerken gebeuren. Nadien worden er plaatselijke ingrepen uitgevoerd voor overkoppelingen. De hinder voor doorgaand verkeer en omwonenden zal tot een minimum beperkt worden.

Deze werken kaderen in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Passtraat. 

De werken zijn opgesplitst in 2 fasen: eerst zijn er werken in de Passtraat, later volgen er werken in de Gildenstraat.

Er geldt enkelrichtingsverkeer: vanaf de Markt kan je richting Passtraat/Kasteelstraat, wie vanuit de Kasteelstraat richting Markt wil rijden, volgt een omleiding via Gildenstraat - Nieuwstraat - Sint-Martinusstraat.

Tijdens de laatste fase zal de Gildenstraat worden afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via Kasteelstraat of Sint-Martinusstraat.

Deze voorbereidingswerken van de nutsmaatschappijen kaderen in de verdere heraanleg van de Passtraat.