Werken aan Zwarte Neet: omleiding wandel- en mountainbikeroute

Gepubliceerd op maandag 1 maart 2021 16.25 u.
Sinds begin maart worden een aantal recreatieve routes omgeleid ter hoogte van de Zanddijkdreef in Retie. De provincie Antwerpen start met een dringende herstelmaatregel op de plek waar de Zwarte Neet onder de Colateur loopt. De omleiding duurt tot ongeveer eind april.

Omleidingen recreatieve routes

De toegang tot de werf bevindt zich aan de Zanddijkdreef in Retie. De werf doorkruist daarmee het wandelpad langs de Colateur. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de aannemer omleidingsbordjes geplaatst. Ook de provinciale routedokters voorzien een omleiding in respectievelijk het wandelknooppuntennetwerk:

De werken situeren zich ter hoogte van wandelknooppunt 128. Toerisme Provincie Antwerpen heeft een omleiding voorzien via de knooppunten 50 en 17. Lokale wandelaars en fietsers kunnen ook via de Violierlaan, Mimosalaan, Prinsenlaan, Tulpenlaan en Anemoonlaan de werfzone omzeilen. Van daaruit kan de wandeling verdergezet worden richting knooppunt 121.

Ook de GR-route en de mountainbikeroute worden tijdelijk verlegd. Gelieve de plaatselijke omleidingssignalisatie te volgen.

Welke werken gaat de provincie uitvoeren?

De Zwarte Neet loopt onder de Colateur door via een sifon. Uit een camera-onderzoek van de provincie Antwerpen bleek dat de sifon dringend moest vervangen worden. Een grote massa wortels is via de voegen de sifon binnengedrongen. Het metselwerk is in zeer slechte staat met risico op lekkage en uiteindelijk op instorten. 

Gedeputeerde Jan De Haes onderstreept het belang van een robuuste waterinfrastructuur : “Als waterloopbeheerder controleren we geregeld onze infrastructuur zodat een vlotte doorstroming gegarandeerd blijft en er geen onveilige situaties ontstaan”.

In opdracht van de provincie zal aannemer Van Raak de sifon vervangen. De werken starten tussen 3 en 8 maart en zullen vermoedelijk een 6-tal weken duren. 

De kostprijs bedraagt 111.000 euro (incl BTW).