Welzijnsschakels: omdat iedereen meetelt!

Gepubliceerd op maandag 17 september 2018 0 u.
Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom biedt een Welzijnsschakel kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst.

Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt

  • tijdens huisbezoeken of persoonlijke contacten
  • bij groepsactiviteiten waarin we genieten en leren van elkaar
  • wanneer we praktische steun bieden
  • als we in gesprek gaan met scholen, huisdokters, verenigingen, het OCMW, de huisvestingsmaatschappij …
  • als we samen actie voeren voor de toegang tot goede huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding

Vrijwilligers in 130 Welzijnsschakels in Vlaanderen werken samen met gezinnen die armoede of uitsluiting ervaren.

Retie heeft vandaag nog geen Welzijnsschakel, maar daar willen we verandering in brengen!

Vind jij het belangrijk dat er ook in Retie een Welzijnsschakel komt? Wil jij je mee inzetten om in Retie een Welzijnsschakel op de kaart te zetten? Heb jij ideeën over welke activiteiten zo’n Welzijnsschakel dan zou moeten organiseren?

Neem dan contact op met Katrien Lenaerts, Sociale Dienst OCMW, E katrien.lenaerts@retie.be, T 0800 35 442, W www.welzijnsschakels.be.

Enkele getuigenissen

“Het contact met iemand die echt in mij geloofde en naar mij luisterde, was heel belangrijk. Ik ben er door beginnen groeien.” Monique

“Ik heb ook leren zien dat armoede niet één oorzaak heeft maar een opeenstapeling is van problemen. Wat ik vooral geleerd heb is dat mensen die in armoede moeten leven geen sukkelaars zijn zoals ik vroeger soms dacht. Integendeel: je moet juist heel sterk zijn om in hun omstandigheden te kunnen overleven. Door mijn vrijwilliger- zijn in de Welzijnsschakel is mijn leven ingrijpend veranderd.” Mieke