Wegverzakking Groenstraat

Gepubliceerd op donderdag 16 mei 2024 16.50 u.
Ten gevolge van problemen met de riolering is in Groenstraat een wegverzakking ontstaan. De gemeente werkt samen met Pidpa, de beheerder van het rioleringsnet, aan een oplossing.

Update 27.05.2024

Voorlopige planning bij gunstige weersomstandigheden:

  • 12.06.2024: reinigen van de riolering
  • 14.06.2024: herstellen van de riolering (injecteren van een openstaande voeg)
  • week 17.06.2024: herstellen asfaltverharding over volledige breedte van de rijweg
  • einde week 17.06.2024: rijweg volledig open voor alle verkeer

Update 16.05.2024

Een aannemer is aangesteld om de riolering te reinigen. Aangezien het om complexe werken gaat waar nog enkele vooronderzoeken voor dienen te gebeuren, is de exacte einddatum van de werkzaamheden nog niet bekend. Hiervoor zijn we continu in overleg met onze partners.