Weg- en rioleringswerken Schoonbroek 2021

Gepubliceerd op maandag 12 april 2021 14.20 u.
Tijdens het huidige en komende jaar vinden er in Schoonbroek heel wat ingrijpende infrastructuurwerken plaats. De nutsmaatschappijen ronden op dit moment hun voorbereidingen af. Vanaf 1 juni zullen de weg- en rioleringswerken aanvatten. Hierbij een stand van zaken en een overzicht van de fasering.

Nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen hebben ondertussen op verschillende plaatsen hun kabels en leidingen al ondergronds geplaatst of vervangen. Momenteel is men volop bezig met het overkoppelen van de bestaande huisaansluitingen op de nieuwe leidingen. Uiteindelijk zullen ook de steunpalen verwijderd worden. Het einde van deze werken is, zoals gepland, voorzien begin mei.

Onlangs is ook de aangestelde afkoppelingsdeskundige (buro DND-EXAQT) gestart om, op basis van een afspraak, de afkoppelingen op de betrokken privéterreinen te bespreken. De opgemaakte ontwerpplannetjes zullen als basis dienen voor de plaatsing van de huisaansluitputjes op privéterrein.

Aanvang weg- en rioleringswerken: 1 juni 2021

De weg- en rioleringswerken zullen aansluitend van start gaan op 1 juni. De werken zullen uitgevoerd worden door aannemer VANGEEL uit Turnhout. Bekijk hier de gedetailleerde planning en fasering.

Alle bestaande grachtinbuizingen op het traject zullen volledig zullen verwijderd worden. De grachten worden immers maximaal terug open gelegd en opnieuw geprofileerd. Op sommige plaatsen zullen obstakels en constructies verwijderd of verplaatst moeten worden om dit te kunnen realiseren.

FASE 1: vanaf 1 juni '21 tot bouwverlof

 • Rioleringswerken Wampstraat – Oude Beemden
 • Rioleringswerken Hoekstraat (tussen Oude Beemden en Schoolstraat)
 • Plaatsing pompstation op kruispunt Oude Beemden – Hoekstraat

FASE 2: vanaf 1 augustus tot half september 2021

 • Rioleringswerken Hoekstraat (vanaf Oude Beemden richting Den hoek) – Hofstraat – Den Hoek
 • Wegeniswerken Wampstraat – Oude Beemden
 • Voorbereidende wegeniswerken Hoekstraat

FASE 3: vanaf half september tot half november 2021

 • Rioleringswerken St. Jobstraat – Kerkplein – Kabienstraat
 • Wegeniswerken Den Hoek – Hoekstraat - Hofstraat

FASE 4: vanaf half november '21 tot half februari '22

 • Rioleringswerken Beekstraat (1e) en Broekstraat (2e)
 • Wegeniswerken St. Jobstraat – Kerkplein – Kabienstraat

FASE 5: vanaf half januari '22 tot eind maart 2022

 • Wegeniswerken Beekstraat en Broekstraat

Blijf op de hoogte

Op onze website (www.retie.be/werken-schoonbroek) kan je de meest recente informatie
raadplegen. Je vindt er eveneens gedetailleerde plannen en schetsen terug.

Heb je daarnaast nog bijkomende vragen, neem dan contact op met de Technische Dienst.

In geval van eventuele hinder, aangepaste afvalophaling of afspraken die gemaakt moeten worden, neemt de aannemer rechtstreeks contact op met de betrokken inwoners.