Week van de duurzame gemeente 2023

Gepubliceerd op maandag 18 september 2023 8.01 u.
Een duurzame wereld begint bij onszelf én op school

Deze week is het opnieuw de Week van de Duurzame Gemeente: 115 Vlaamse steden en gemeenten brengen dan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s*) tot bij hun inwoners. Dit jaar ligt de focus op het belang van onderwijs (SDG4) en vinden veel activiteiten plaats in scholen. Actrice Sali Haidara (bekend van de Ketnetreeks #LikeMe) is ambassadrice van de campagne, ze kan kinderen en jongeren in klare taal bereiken met een duurzaam vehaal.

Onderwijs voorop

Alle SDG’s zijn belangrijk, al kiezen we dit keer voor een zeer specifieke, nl. onderwijs. ‘Mensen vertrouwd maken met de SDG’s, is een cruciale eerste stap om vervolgens tot actie over te gaan en om draagvlak te creëren voor verandering. Waar begin je dan beter dan bij de jeugd en onze leerkrachten?’ zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Met tal van creatieve lokale activiteiten zullen leerlingen en leerkrachten hun duurzame dromen tot bij de burgemeester brengen tijdens de campagneweek. Zo installeert gemeente Balen een wensbos in het vrijetijdscentrum, waar scholen en burgers hun wensen voor een duurzaam Balen kunnen ophangen. Een selectie wordt nadien in een tijdcapsule overhandigd aan de burgemeester en heropend in 2030. In Edegem zullen 1800 leerlingen hun wensen neerschrijven en lopen voor een duurzaam Edegem in 2030 tijdens een ‘wensveldloop’.

Ambassadrice Sali Haidara

De VVSG schakelde actrice Sali Haidara (bekend van de Ketnetreeks #LikeMe) in als ambassadrice, om kinderen en jongeren in klare taal te bereiken. In een korte video voor klassen (uit de lagere school en eerste graad secundair) legt Sali uit hoe leerlingen, leerkrachten én lokale besturen zelf actie kunnen ondernemen voor een wereld waarin mens en milieu het goed hebben. Tijdens de campagneweek gaat ze ook langs in scholen in Brugge, Genk, Harelbeke, Huldenberg, Maldegem en Retie om leerlingen extra warm te maken voor de SDG’s en voor het formuleren van persoonlijke duurzame dromen.

Breed netwerk

Tijdens de campagneweek komen allerlei uitdagingen rond onderwijs aan bod. De gemeenten vieren werkgevers die inzetten op levenslang leren, vrijwilligers die zich engageren voor huiswerkbegeleiding of taalbaden, leerkrachten die inclusie, welzijn en diversiteit op school op de kaart zetten, … Stad Beringen liet een ‘TalentenTelefoon’ door de stad reizen en communiceert tijdens de Week van de Duurzame Gemeente over talentontwikkeling en het belang van levenslang leren. Sint-Niklaas betrekt zelfs haar Senegalese zusterstad: beide partners eren hun duurzame helden op dezelfde dag en verspreiden filmpjes van onderwijshelden uit de partnerstad.

Kalender van activiteiten

De gemeenten hijsen de SDG-vlag en zetten lokale duurzame helden in de kijker. Het gaat om meer dan sensibiliseren, deze gemeenten engageren zich ook om wensen voor een duurzaam 2030 te verzamelen bij hun burgers.

Ontdek alle initiatieven van de duurzame gemeenten in de digitale kalender.