Vrijwilligers Toerisme Retie

Het onthaal van het gemeentehuis is tevens het toeristisch kantoor waar men alle fietsroutes en wandelroutes van Retie en omgeving kan aankopen.

De jaarvergadering van Vrijwilligers Toerisme Retie vindt steeds plaats in maart.

  • Voorzitter: Adri Versteynen
  • Secretaris: Jeannine Meeus
  • Penningmeester: Greet Cuypers

Vrijwilligers Toerisme Retie is een vzw die bestaat uit een 15 à 20-tal vrijwilligers. Op de dienst Toerisme werken twee voltijdse personeelsleden en een halftijdse.

Vrijwilligers Toerisme Retie krijgt subsidies van de gemeente en van Toerisme Provincie Antwerpen (TPA).

Deze vzw moet voldoen aan een aantal verplichte voorwaarden: 

  • promotioneel partnerschap in de jaarlijkse TPA-promotiecampagnes; 
  • stipt toezenden van uitnodiging/agenda en verslag van vergaderingen aan TPA en de desbetreffende antennedienst (Turnhout); van toeristische diensten wordt relevante informatie m.b.t. hun werking verwacht (jaarverslag); 
  • uitsluitend communiceren over, promotie voeren voor en in stand houden van erkende/gereglementeerde initiatieven zoals: vergunde en erkende logiesmogelijkheden/toeristische gidsen, reglementair bewegwijzerde en door TPA erkende recreatieve routes, uitgezonderd tijdelijke initiatieven (evenementen), gebruik van het logo van het desbetreffende macroproduct (Antwerpse Kempen) op de cover van brochures en andere toeristische publicaties en in de communicatie, uniformiteit qua lay-out en formaat van de brochures op basis van TPA-richtlijnen, medewerking aan enquêtering en aanleveren van statistische informatie ten behoeve van de TPA-studiedienst.Adres

Adres
Markt  1, 2470Retie
T
014 38 92 30
E
toerisme@retie.be

Voorzitter

Adri Versteynen

Adres
p/a Markt 1 , 2470Retie
E
adri.versteynen@gmail.com

Secretaris

Jeannine Meeus

Adres
p/a Markt 1 , 2470Retie
E
jemeeus@hotmail.com

Lokaal

dienst Toerisme gemeentehuis

Adres
Markt 1 , 2470Retie
T
014 38 92 30