Vrijetijdsraad

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan betrokkenheid van Retienaren bij het beleid.

In plaats van verschillende adviesraden op te richten per thema (bijv. cultuur, senioren, sport ...), kiezen we voor één Vrijetijdsraad.

Die raad bestaat uit tien Retienaren die actief zijn in het verenigingsleven of expertise bezitten rond cultuur, sport, jeugd of seniorenbeleid. Deze groep adviseert het gemeentebestuur over
alle dossiers die verband houden met het gemeentelijk vrijetijdsbeleid. De gemeentelijke Jeugdraad blijft echter ook een verplichte adviesraad.

Samenstelling Vrijetijdsraad 2019-2024 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 07/11/2019):

  • Pierre Melis (Davidsfonds - socio-cultureel)
  • Maarten Mermans (Retie Rockt - podiumkunsten)
  • Peter Sneyers (HK Zeven Neten - erfgoed)
  • Maria Hermans (OKRA - recreatieve sport)
  • Lieselotte Heymans (cultuuranker Thomas More)
  • Rob Van Reusel (KBSK Retie - buitensport)
  • Katrien Damen (Chiro O's Agnes - jeugdwerk)
  • Marijn Van de Waeter (jeugdconsulent Geel - jeugdbeleid)
  • Anne-Wil Van Baaren (beheersorgaan bibliotheek - bibliotheek)
  • Maria Adriaensen (BBC Campinia - zaalsport)

Verenigingenplatform en rondetafels

Naast de formele adviesraden en beheersorganen erkent het gemeentebestuur nog een aantal andere participatieorganen. Zo worden alle Retiese verenigingen uitgenodigd op het Verenigingenplatform. Daar krijgen ze interessante sprekers, verrassende werksessies en verse
beleidsinformatie voorgeschoteld. Uiteraard is er achteraf ook tijd om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen bij een afsluitend drankje.

Daarnaast blijven we werken met rondetafels rond verschillende thema’s zoals toerisme of lokale economie. Ook bij concrete projecten zoals Re10 of de uitbreiding van de sporthal brengen we betrokken personen en verenigingen bij elkaar in ad hoc adviesgroepen.