Toneelkring De Brug

Op 9 juni 1961 werd 'De Brug' opgericht, met als doel een brug te slaan tussen valide mensen en mensen met een beperking.
Elk jaar wordt een substantieel deel van de opbrengst van onze toneelopvoeringen geschonken aan Retiese verenigingen, die werken met mensen met een beperking.

Adres

Contact

Adres
 

Voorzitter

Willy Martens

Adres
Hobrugstraat, 19 , 2470Retie
T
014 37 82 31
E
willy.martens@skynet.be