Mooto & Bikoro

Vzw Mooto & Bikoro is een Retiese organisatie die samenwerkt met de lokale partner 'Centre Mahenge Mooto', in de omgeving van Bikoro in Congo.

"We werken vooral voor de arme landbouwfamilies in het Evenaarswoud. Zij hebben altijd overleefd van de jacht en de overlevingslandbouw. We willen hen bijstaan om te komen tot een duurzame landbouw met de focus op voedselzekerheid maar ook op inkomen. Met de oprichting van een vrouwenbeweging vragen we aandacht voor de moeilijke positie van de vrouwen in de maatschappij en steunen we opleidingen zoals alfabetisering, gezonde voeding voor en verzorging van de kleine kinderen. Om de jongeren beter voor te bereiden investeren we ook in de technische scholen, waaronder landbouw, schrijnwerkerij en verpleging. Gezondheidszorg vraagt ook onze aandacht en samen met de dokter proberen we het kleine ziekenhuis in Mooto beter uit te rusten."