Verantwoordelijkheidszin door afstands- en hygiënemaatregelen in acht te nemen

Momenteel verkeert ons land in een ‘versterkte fase 2’. Intussen werd dit Coronavirus ook door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een ‘wereldwijde pandemie’. Verspreiding van het virus is dus niet langer tegen te houden.

De FOD Volksgezondheid roept dan ook op tot verantwoordelijkheidszin: iedereen is mee verantwoordelijk om de verdere verspreiding van het virus te beperken door hygiëne- en voorzorgsmaatregelen toe te passen:

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).
  • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar zouden het wel kunnen verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
  • Bij contacten met mensen hou je 1,5 meter afstand.
  • Is voldoende afstand houden niet mogelijk, draag dan een mondmasker.


Zit je verder nog met vragen over het Coronavirus? Op de website W www.info-coronavirus.be vind je een antwoord op veelgestelde vragen. Je kan ook het contactcenter bereiken op het gratis info-nummer T 0800 14 689.