Start nieuwe fietsveiligheidscampagne

Gepubliceerd op donderdag 25 maart 2021 9.08 u.
Op 22 maart werd het startschot gegeven van een nieuwe en grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Want ook in Retie wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen!

Daarom doen we er vanuit de Retie ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben. Want jij kan mee het verschil maken!

Het gaat om een actie waarbij we verschillende boodschappen in het straatbeeld brengen. Op toepasselijke plaatsen of kruispunten geven campagneborden een vriendelijk geheugensteuntje dat ons kan helpen om het veilig te houden voor elkaar. Zo worden fietsers er bijvoorbeeld attent op gemaakt dat ze voorrang moeten verlenen op bepaalde plaatsen en worden automobilisten er aan herinnerd om extra op fietsers te letten voor ze afslaan.

We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening te houden met elkaar. We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om minimale inspanningen om het veilig te houden voor elkaar. Samen maken we het verschil!

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van de andere en lever die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

De campagneborden zijn geplaatst op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over Retie. Met een vriendelijke en positieve 'bedankt-knipoog' vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over:

Autobestuurders

  • Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
  • Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt of kruist.
  • Hou het fietspad vrij.

Fietser

  • Zet je fietslicht aan.
  • Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders.
  • Rij trager in de buurt van andere fietsers.

“Fietsers en automobilisten beseffen niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser. Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken” zegt Werner De Dobbeleer (VSV).