Vaccinatiecentrum: stand van zaken

Gepubliceerd op donderdag 11 februari 2021 20.25 u.
Volg hier de laatste updates omtrent het vaccinatiecentrum Baldemore ...

Stand van zaken 25.02.2021

Dinsdag 23 februari zijn we bescheiden gestart met de eerste 100 inentingen in het vaccinatiecentrum. Op dit moment enten we de medische en niet-medische medewerkers van ons vaccinatiecentrum in, waarbij de zorgmedewerkers met het nauwste patiëntencontact in het vaccinatiecentrum eerst aan bod komen.

Op 25 februari organiseerden we opnieuw twee shiften met telkens één vaccinatielijn, waarbij we bijkomend 200 medewerkers vaccineerden.

Voor 8 maart ontvingen we een toezegging van een volgende levering van in totaal een 700-tal vaccins. Deze levering zal zowel een aantal vaccins AstraZeneca (85 %) bevatten als Pfizer (15 %). Dit laatste is belangrijk om ook de oudere zorgprofessionals en vrijwilligers te kunnen vaccineren. Zo zijn ook zij beschermd wanneer ze in ons vaccinatiecentrum aan de slag gaan.

Stand van zaken 16.02.2021

Medewerkers en vrijwilligers klaar voor opstart vaccinatiecentrum

De dagelijkse inzet van in totaal bijna 1.000 medische medewerkers en niet-medische vrijwilligers krijgt steeds meer vorm. Zo brachten we de beschikbaarheid van alle medische medewerkers in kaart, werken we aan de invoering van planningssoftware om alle werkshiften efficiënt in te plannen en leiden we in kleine groepjes alle geselecteerde vrijwilligers op. Wanneer iedereen de komende weken en maanden effectief aan de slag gaat, hangt volledig af van het leveringstempo van de vaccins. In elk geval zullen onze medische medewerkers en niet-medische vrijwilligers er klaar voor zijn.

De opstart van het vaccinatiecentrum verloopt de komende weken stapsgewijs, waardoor ook de inzet van de medische medewerkers en de niet-medische vrijwilligers gefaseerd groeit. Het kan dus even duren voor iedereen wordt ingeschakeld. We danken alle medewerkers en vrijwilligers voor hun geduld.

Rondleidingen en opleidingen medische medewerkers

De komende weken voorzien we voor de 442 medische medewerkers online opleidingen/webinars en een rondleiding in het vaccinatiecentrum.

Taakgerichte opleiding niet-medische vrijwilligers

In totaal werden 623 niet-medische vrijwilligers opgebeld. Zij worden ingezet als onthaalmedewerker, baliemedewerker, wegwijzer en toezichter. Alle niet-medische vrijwilligers die ingeschakeld worden, volgen vooraf een korte taakgerichte opleiding en krijgen een rondleiding in het vaccinatiecentrum.

Een aantal vrijwilligers werd gecontacteerd maar wordt voorlopig niet ingeschakeld. Zij komen op de reservelijst terecht. Pas wanneer er extra helpende handen nodig zijn, worden zij gecontacteerd.

Vergoeding

Zowel de medische medewerkers als de niet-medische vrijwilligers krijgen voor hun inzet een vergoeding. Zij hebben de vrije keuze om deze vergoeding te ontvangen of te weigeren:

 • Medische medewerkers: krijgen een vergoeding of uurloon zoals bepaald door de hogere overheid.
 • Niet-medische vrijwilligers: krijgen een forfaitaire vergoeding aangeboden van 15 euro per shift. Dit bedrag vergoedt gemaakte onkosten voor vervoer, aanschaf van lunch,…

FAQ

Er wordt een FAQ uitgewerkt voor de medische medewerkers en de niet-medische vrijwilligers. Van zodra deze online staat op een medewerkersplatform, vinden zij hier een antwoord op de meest gestelde vragen. We bezorgen alle medische medewerkers en de niet-medische vrijwilligers de correcte toegang.

Vaccinatiecentrum op site De Zwaan

Mol, Balen, Dessel en Retie organiseren samen één groot pop-up vaccinatiecentrum op site De Zwaan in het centrum van Mol. De vier gemeenten van eerstelijnszone Baldemore kiezen zeer bewust voor één centraal gelegen vaccinatiecentrum. Wanneer de invoer van voldoende vaccins verzekerd is, kan deze locatie met acht vaccinatielijnen maximaal 1.900 personen per dag vaccineren. Hiermee creëren we een vaccinatiecentrum dat over een dubbele capaciteit beschikt in vergelijking met de voorschriften. Deze locatie is uitstekend bereikbaar via de nabijgelegen grote randparkings Rivierstraat en Den Uyt.

Meer info:

> vrijwilligerscoördinator vaccinatiecentrum, 014 33 16 00, inne.dierckx@gemeentemol.be

> aanspreekpunt medische medewerkers: Eerstelijnszone Baldemore, Elly Stroobants, vaccinatie@elzbaldemore.be

> www.gemeentemol.be/vaccinatiecentrum

Stand van zaken 11.02.2021

Het was een bijzonder drukke week voor het vaccinatiecentrum.

 • De niet-medische vrijwilligers worden in kleine groepjes opgeleid. De medische medewerkers ontvangen morgen, vrijdag 12 februari, meer details over hun rondleiding en opleiding.
 • Achter de schermen werd hard gewerkt aan de planningssoftware die we gebruiken voor het inplannen van de medische medewerkers en niet-medische vrijwilligers, gebaseerd op de beschikbaarheid die ze zelf aangaven.
 • We installeerden een registratiesysteem met badge zodat we de aanwezigheden van alle vrijwilligers en medische medewerkers goed kunnen opvolgen.
  Volgende week organiseren we nog een zogeheten ‘dry run’. Nadien zijn we er helemaal klaar voor!
 • De eerste fase omvat het vaccineren van de eerstelijnszorgmedewerkers. Dit gebeurt in het vaccinatiecentrum. Jammer genoeg zal deze fase langzaam en traag opstarten.
  We hebben de bevestiging dat volgende week 100 vaccins zullen worden aangeleverd. Dit betekent dat we ten vroegste op 18 februari slechts één vaccinatielijn voor één shift van zes uur kunnen openen.
 • De twee volgende weken zouden we nogmaals 2 x 200 vaccins krijgen.
 • We hopen dat de leveringen van vaccins snel op een veel hoger tempo en met grotere aantallen zullen gebeuren.

In regio Baldemore zijn we er alleszins volledig klaar voor!

Meer info over het vaccinatiecentrum: www.retie.be/vaccinatiecentrum-de-zwaan