Vaccinatiecentrum: stand van zaken

Gepubliceerd op donderdag 6 mei 2021 20.32 u.
Volg hier de laatste updates omtrent het vaccinatiecentrum Baldemore. Gebruik parkeerschijf op parking Rivierstraat - in onze regio werd 98 % van de 65-plussers gevaccineerd.
Dankzij grotere vaccinatietoezeggingen was het deze week - verspreid over vier vaccinatiedagen - druk in het vaccinatiecentrum.

Gebruik parkeerschijf op parking Rivierstraat

Om het parkeren in de buurt van het vaccinatiecentrum in goede banen te leiden, gebruik je tijdelijk op parking Rivierstraat je parkeerschijf (meer info: www.retie.be/tijdelijk-parkeerschijf-vaccinatiecentrum). Parking Den Uyt blijft bruikbaar voor langdurig en gratis parkeren.

5.439 vaccins deze week

In totaal zetten we deze week (inclusief zaterdag) 5.439 vaccins, waarvan 3.682 eerste vaccinaties. Hiermee nemen we opnieuw een mooie stap voorwaarts in onze vaccinatiecampagne.
Hieronder een overzicht van de verschillende vaccinatiedagen deze week:
  • Woensdag 5 mei: 665 eerste prikken, 700 tweede prikken
  • Donderdag 6 mei: 889 eerste prikken, 476 tweede prikken
  • Vrijdag 7 mei: 784 eerste prikken, 581 tweede prikken
  • Zaterdag 8 mei: 1365 eerste prikken

Grote vaccinatiebereidheid bij 65-plussers

Na de laatste shift zaterdagavond zullen we bij onze 65-plussers een reële vaccinatiegraad van 98 % bereiken. Hiermee overstijgen we in deze doelgroep al ruimschoots de doelstelling van 70 % algemene vaccinatiegraad. Meer info: https://www.retie.be/bijna-iedereen-gevaccineerd-65-plussers
Pas na het weekend zijn deze vaccinaties officieel verwerkt op de vaccinatieteller van www.laatjevaccineren.be.
Een deel van de resterende 2 % zal worden opgevuld met thuisvaccinaties. Dit is in uiterst uitzonderlijke gevallen mogelijk door de huisarts. Deze inwoners krijgen het vaccin van Johnson & Johnson. De huisartsen zetten deze prikken de komende weken.

Volgende week rustiger: minder vaccins geleverd + veel tweede prikken

Zoals vorige week gecommuniceerd, ligt de activiteit van het vaccinatiecentrum volgende week noodgedwongen lager. We kunnen maar een beperkt aantal eerste vaccinaties toedienen. Een groot aantal van de geleverde Pfizervaccins is nodig voor de 2e vaccinatie.

Het grote verschil tussen de weken valt te verklaren door de uiterst onregelmatige leveringen van AstraZeneca. Op sommige weken leveren zij bijzonder veel, op andere weken amper iets.

Uitnodigingen voor risicopatiënten van 1959-1969 (gedeeltelijk)

Gelukkig konden we deze week een bijzonder groot aantal – een record! – uitnodigingen versturen. Woensdagavond 5 mei vertrokken maar liefst een 6.000-tal uitnodigingen naar onze inwoners, waarvan een 1.000-tal uitnodigingen voor Pfizer en een 5.000-tal voor AstraZeneca.
Op dit moment gaan deze uitnodigingen naar de risicopatiënten die vooral softwarematig door Vlaanderen werden geïdentificeerd op basis van de huisartsendossiers en de gegevens van de ziekenfondsen.
We stellen eens te meer vast dat bijzonder veel inwoners als risicopatiënt geïdentificeerd zijn en dat mensen dit vaak zelf niet weten. We kunnen volgens de Vlaamse vaccinatieaanpak pas hervatten met de 64-jarigen wanneer alle risicopatiënten tot 18 jaar voor hun eerste prik aan bod zijn geweest.
De 6.000 uitnodigingen die woensdagavond vertrokken, gaan naar risicopatiënten met geboortejaar tussen 1959 en 1969. Zeker nog niet alle risicopatiënten van 1969 zijn in deze uitnodigingsronde aan bod gekomen.
We verwachten deze 6.000 inwoners voor hun eerste prik in de week van 17 mei. Voor AstraZeneca is de 2e prik – volgens de strikte richtlijnen van de vaccinproducent - voorzien in de week van maandag 9 augustus. De 2e inenting met Pfizer volgt sneller, met name 21 tot 42 dagen na de eerste vaccinatie.
Ben je ouder dan 1968 en ontvang je deze week geen uitnodiging? Dan ben je door Vlaanderen niet geïdentificeerd als risicopatiënt.

VAXLIST

Voor de last-minute vaccins werken we met VAXLIST. Momenteel hebben voldoende inwoners uit de hogere leeftijdsgroepen zich aangemeld, zodat we de nodige inwoners tijdig stand-by kunnen zetten om aan het einde van de dag de resterende vaccins niet verloren te laten gaan. Eveneens op deze reservelijst staan – conform de Vlaamse vaccinatieregels – de kleuterleid(st)ers.

Meer info:

Helpdesk vaccinatiecentrum, E vaccinatie@retie.be, T 014 38 90 47, W www.vaccinatiecentrumbaldemore.be 

Meer info over het vaccinatiecentrum: www.retie.be/vaccinatiecentrum-de-zwaan