Vaccinatiecentrum: risicopatiënten van 18 tot 65 allemaal uitgenodigd

Gepubliceerd op dinsdag 25 mei 2021 19.36 u.
Binnen de vaccinatiecampagne komen na de 65-plussers alle risicopatiënten tussen 18 en 65 jaar aan bod. De laatste risicopatiënten werden uitgenodigd op 20 mei, intussen is de leeftijdsdaling verder ingezet.

Na de 65-plussers komen eerst alle risicopatiënten vanaf 18 jaar aan bod

 • Binnen heel Vlaanderen gaat het om ongeveer 800.000 geïdentificeerde risicopatiënten.
 • De selectie als risicopatiënt gebeurde op basis van criteria die werden vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad. Deze selectie gebeurde grotendeels automatisch door analysesoftware op basis van de medische dossiers van huisartsen en gegevens van de ziekenfondsen. Deze analysesoftware interpreteert gegevens van bloedstalen, medicijnengebruik, gestelde diagnoses, laboratoriumonderzoeken …
 • We stellen vast dat zeer veel inwoners niet weten dat ze werden geïdentificeerd als risicopatiënt. Je kan dit controleren door beveiligd in te loggen op https://www.myhealthviewer.be/. Inloggen kan via eID kaartlezer of itsme®.
 • In de leeftijdscategorie tussen 60 en 65 jaar werd meer dan 40 % als risicopatiënt uitgenodigd. In combinatie met de mensen uit deze leeftijdscategorie die nog actief zijn als zorgverstrekker, komen we in deze leeftijdscategorie al aan een vaccinatiegraad van bijna 60 %. De resterende 40 % zullen dus voor 8 juni ingeënt zijn.
 • Het bijzonder groot aantal risicopatiënten betekent meteen ook dat we de komende weken veel sneller doorheen de geboortejaren zullen kunnen afzakken bij het uitnodigen.
 • Volgens de Vlaamse prognoses zullen we vanaf nu elke week een vrij stabiel aantal inwoners kunnen uitnodigen voor een eerste prik.
 • We hopen voor juni en juli dan op een wekelijkse toezegging van 5.000 à 7.000 vaccins voor eerste prikken. Op die manier gaan we bijzonder snel doorheen de leeftijden en maken we een grote kans om de beoogde mijlpaal te bereiken waarbij elke volwassene voor midden juli de kans heeft gekregen op een eerste vaccinatie.
 • Deze Vlaamse doelstelling is voor het vaccinatiecentrum op vlak van capaciteit perfect haalbaar. Vergeet niet: het vaccinatiecentrum is ook al volop bezig met de tweede inenting, wat eveneens capaciteit vereist.
 • We hopen dan ook dat de prognoses effectief wekelijks worden bevestigd in de finale vaccintoezeggingen. De afgelopen weken klopten de prognoses alvast perfect, wat extra moed en hoop geeft.

Vaxlist en thuisvaccinaties

 • Ook de thuisvaccinaties zijn inmiddels opgestart. De huisartsen halen hiervoor de nodige vaccins Johnson & Johnson af in het vaccinatiecentrum. Vervolgens prikken zij de patiënt thuis op het afgesproken moment. Voor Baldemore gaat het om iets meer dan 100 inwoners die thuis hun vaccinatie krijgen. De overige vaccins worden gebruikt door het vaccinatiecentrum. Toekomstige leveringen van Johnson & Johnson worden eveneens gebruikt in de reguliere vaccinatiecampagne in het vaccinatiecentrum.
 • Op dit moment kan iedereen tot en met geboortejaar 1980 zich registreren op VAXLIST. Wie ouder is én – bijvoorbeeld wegens administratieve redenen – nog steeds geen uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen, kan zich aanmelden op VAXLIST via www.vaccinatiecentrum.baldemore.be.
 • Naast inwoners die zichzelf registreerden, telt VAXLIST ook mensen uit het kleuteronderwijs en de kleuteropvang.
 • Achter de schermen werken we aan de verdere automatisatie van VAXLIST, waardoor de last-minute oproepen niet meer telefonisch maar via SMS zullen verlopen. Je krijgt dan een SMS, waarbij je binnen de 15 minuten moet bevestigen of je al dan niet meteen naar het vaccinatiecentrum kan komen. Lukt het niet? Geen probleem, je blijft op VAXLIST staan. Lukt het wel? Dan bevestig je eenvoudig per SMS. Deze uitnodigingen zullen we – afhankelijk van het aantal vrijgekomen vaccinatiemomenten en de resterende vaccins - voor elke vaccinatieshift uitsturen.

Meer info:

Helpdesk vaccinatiecentrum, E vaccinatie@retie.be, T 014 38 90 47, W www.vaccinatiecentrumbaldemore.be 

Meer info over het vaccinatiecentrum: www.retie.be/vaccinatiecentrum-de-zwaan