Vaccinatiecentrum: risicopatiënten van 18 tot 65 nu aan de beurt

Gepubliceerd op donderdag 29 april 2021 19.36 u.
Na de 65-plussers komen alle risicopatiënten aan bod. Vooraleer we vanaf nu verder zakken in de leeftijdspiramide, komen eerst alle risicopatiënten aan bod.

Risicopatiënten nu aan bod, dan pas verdere daling in leeftijdscategorieën

  • In de loop van deze week creëerde Vlaanderen eindelijk duidelijkheid over de aanpak van de risicopatiënten binnen deze fase van de vaccinatiestrategie.
  • Vooraleer verder te gaan met de vaccinaties bij inwoners jonger dan 65 jaar (geboren vanaf 1957 en later) zullen eerst alle risicopatiënten aan bod komen. Deze risicopatiënten worden uitgenodigd van oud naar jong.
  • De inwoners van 1957 en 1958 die donderdag 22 en vrijdag 23 april werden uitgenodigd voor 6, 7 of 8 mei, ontvingen hun uitnodiging dus in hoedanigheid van risicopatiënt. De overige inwoners van deze geboortejaren zullen aan bod komen als alle risicopatiënten de komende weken hun eerste prik hebben ontvangen. Wel kunnen deze inwoners zich registreren op VAXLIST Baldemore, zodat ze op de reservelijst staan.
  • Voor heel Vlaanderen gaat het ongeveer over 800.000 geïdentificeerde risicopatiënten.
  • Wij hebben aan Vlaanderen informatie opgevraagd over het aantal geïdentificeerde risicopatiënten (én de leeftijdsverdeling) voor onze eerstelijnszone. Tot op heden ontvingen we deze info jammer genoeg nog niet, wat het moeilijk maakt om de impact op het vaccinatieverloop de komende weken in te schatten. In een eerste raming schatten we dat het minstens 6.000 inwoners gaat.
  • De selectie als risicopatiënt gebeurde op basis van criteria die werden vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad. Deze selectie gebeurde grotendeels automatisch door analysesoftware op basis van de medische dossiers van huisartsen en gegevens van de ziekenfondsen. Deze analysesoftware interpreteert gegevens van bloedstalen, medicijnengebruik, gestelde diagnoses, laboratoriumonderzoeken …
  • We stellen vast dat zeer veel inwoners niet weten dat ze werden geïdentificeerd als risicopatiënt. Je kan dit controleren door beveiligd in te loggen op https://www.myhealthviewer.be/. Inloggen kan via eID kaartlezer of itsme®.

Reservelijst VAXLIST

  • Op dit moment hebben al meer dan 1.000 inwoners zich geregistreerd op VAXLIST Baldemore. In eerste instantie riepen we de inwoners op geboren tussen 1958 en 1965 om te registreren. Met de verduidelijkingen voor de aanpak van risicopatiënten breiden we dit uit naar 1957. Ook wie ouder is én – bijvoorbeeld wegens administratieve redenen – nog steeds geen uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen, kan zich aanmelden op VAXLIST via www.vaccinatiecentrum.baldemore.be.
  • Wie geboren is na 1965 en zich op dit moment via VAXLIST op de reservelijsten wilt inschrijven, krijgt momenteel de status ‘tijdelijk afgekeurd’. Deze inwoners krijgen later de kans om actief op de reservelijst te staan.

Meer info:

Helpdesk vaccinatiecentrum, E vaccinatie@retie.be, T 014 38 90 47, W www.vaccinatiecentrumbaldemore.be 

Meer info over het vaccinatiecentrum: www.retie.be/vaccinatiecentrum-de-zwaan