Eén pop-up vaccinatiecentrum op site De Zwaan (Mol) voor Retie, Balen, Dessel en Mol

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 9.55 u.
De gemeenten Retie, Balen, Dessel en Mol organiseren samen één groot pop-up vaccinatiecentrum op site De Zwaan in het centrum van Mol. De vier gemeenten van eerstelijnszone Baldemore kiezen zeer bewust voor één centraal gelegen vaccinatiecentrum.

Wanneer de aanvoer van voldoende vaccins verzekerd is, kan deze locatie met acht vaccinatielijnen maximaal 1 900 personen per dag vaccineren. Hiermee creëren we een vaccinatiecentrum dat over een dubbele capaciteit beschikt in vergelijking met de voorschriften. Om niet tijdelijk bestaande infrastructuur te verliezen, opteren de vier gemeenten voor een volledig uitgerust pop-up vaccinatiecentrum op de achtergelegen grote koer van site De Zwaan. Deze locatie is uitstekend bereikbaar via de nabijgelegen grote randparkings Rivierstraat en Den Uyt.

Bij de keuze voor de locatie van één of meerdere vaccinatiecentra werden verschillende criteria nauwgezet afgewogen. Finaal kozen de vier gemeenten voor maximale kwaliteit en efficiëntie op één centraal gelegen locatie. Op deze manier worden alle beschikbare mensen en middelen van de vier gemeenten geconcentreerd op één locatie, zodat het vaccinatiecentrum tot 15 uur per dag en 7 dagen op 7 optimaal kan functioneren.

De pop-up locatie op een grote binnenkoer is voldoende ruim om op volle capaciteit acht vaccinatielijnen te laten draaien. Volgens een berekening halen we hiermee een maximale capaciteit tot 1 900 vaccinaties per dag. Uiteraard moet de aanvoer van voldoende vaccins dan verzekerd zijn.

Vanaf 1 februari paraat

Op dit moment zijn we in finale onderhandeling met verschillende partijen uit de evenementensector die op enkele dagen een volledig pop-up vaccinatiecentrum kunnen bouwen en inrichten. Het vaccinatiecentrum moet er staan op 1 februari, zodat we meteen kunnen starten met het vaccineren volgens de schema’s van de hogere overheid.

Centrale tentstructuur

De basis van het vaccinatiecentrum op een binnenkoer van het voormalig Rijksopvoedingsgesticht langs de Molderdijk wordt gevormd door een centrale tentstructuur op de grootste binnenkoer (achteraan) van site De Zwaan. Deze tent is volledig voorzien van netwerkinfrastructuur en klimatisatie, waaronder permanente CO²-monitoring. De mogelijkheden om dergelijke noodzakelijke functies flexibel én op maat in te bouwen, vormen extra troeven voor een all-in pop-up oplossing. Naast de tentstructuur maken we gebruik van een aantal bestaande lokalen voor back-officefuncties (personeelsruimtes, voorraadbeheer …). De werking van de Academie voor Beeldende Kunsten blijft volledig gevrijwaard.

Bestaande infrastructuur behouden voor verenigingen

Ook bestaande infrastructuur (sporthallen, parochiecentra, vrijetijds- en cultuurcentra …) werden als mogelijke locaties overwogen. Naast infrastructurele beperkingen – waaronder vaak ook de oppervlakte – willen we deze infrastructuur niet tijdelijk opofferen ten koste van de bestaande gebruikers. Volgens de regels van de Vlaamse overheid moeten de vaccinatiecentra ter beschikking staan tot eind 2021. De gemeentebesturen maken met deze pop-up oplossing bewust een keuze voor de lokale clubs en verenigingen. Binnen de bestaande beperkingen moeten zij maximaal de bestaande vrijetijdsinfrastructuur kunnen blijven gebruiken. Met deze oplossing kunnen we de levensduur van het vaccinatiecentrum eenvoudig verlengen of inkorten, zonder enige impact op het verenigingsleven.

Centrale locatie

Site De Zwaan is uiterst centraal gelegen binnen de vier gemeenten. De locatie is bijzonder goed bereikbaar via de bestaande bus- en fietsverbindingen. Daarnaast liggen er vlakbij twee gratis randparkings met ruim voldoende parkeermogelijkheden. Ook de nabijheid van het Heilig Hartziekenhuis vormt een extra voordeel. Voor inwoners die vanwege medische of andere redenen onmogelijk zelf het vaccinatiecentrum kunnen bereiken, werken we nog andere oplossingen uit. Ook over wie wanneer aan de beurt is om naar het vaccinatiecentrum te komen, zal de komende weken nog verdere informatie volgen.

7 dagen op 7 - tot 15 uur per dag

Naast infrastructuur en vaccins vormen medewerkers een grote uitdaging om het vaccinatiecentrum 12 tot 15 uur per dag én 7 dagen op 7 te laten functioneren. Volgens een eerste calculatie moeten we bij volle capaciteit per shift 30 tot 40 medewerkers inzetten. Naast geschoold medisch personeel – waaronder verpleegkundigen en artsen – hebben we nood aan heel wat medewerkers voor uiteenlopende ondersteunende functies. De bevraging naar bereidwillige verpleegkundigen loopt momenteel. Verschillende artsen, zowel gepensioneerd als actief, boden zich al spontaan aan en zullen in overleg met de huisartsenkringen en het ziekenhuis bevraagd worden. Daarnaast bekijken ook de gemeentebesturen intern hoeveel en welke medewerkers ze kunnen voorzien. In de loop van de volgende weken lanceren we in de vier gemeenten gerichte oproepen naar vrijwilligers. Momenteel brengen we nauwgezet in kaart welke functies we precies nodig hebben. We hopen daarbij op een grote bereidheid. Verdere informatie hierover volgt.

De opbouw is gestart

Op donderdag 21 januari was er 's morgensvroeg al veel bedrijvigheid op site De Zwaan.

Heel wat materialen voor de tentconstructie werden geleverd. Meteen startte de opbouw.
De tentstructuur zou er op een dag staan. Daarna start de verdere inrichting van het vaccinatiecentrum. Op één week moet dit rond zijn.

Bekijk hier het filmpje: 21.01.2021 - start opbouw vaccinatiecentrum ELZ Baldemore