Vacature: Projectmedewerker Burger en Welzijn

Gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2024 9 u.
Lokaal Bestuur Retie is op zoek naar een gemotiveerde Projectmedewerker Burger en Welzijn. Ben jij een gedreven coördinator met een hart voor sociale dienstverlening? Grijp dan je kans om een positieve impact te maken! Solliciteren kan t.e.m. 2 juni 2024.

Info over de functie

Als projectmedewerker Burger en Welzijn ondersteun je de teamleiders van de teams Burgerzaken en Welzijn bij de opvolging van lopende projecten. Je neemt een actieve rol op in bovenlokale samenwerkingsverbanden waar Retie deel van uitmaakt en coördineert de taken die hiermee verbonden zijn.

Team Burger staat in voor het bieden van een correcte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening met betrekking tot alle administratieve formaliteiten die eigen zijn aan de identiteit van de burger.

Team Welzijn staat in voor het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en om personen en gezinnen te helpen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

De dienst Burger en Welzijn ondersteunt zijn inwoners tevens in het dagelijks leven met zorg aan huis, kinderopvang en breed sociaal beleid.

Werkomgeving en arbeidsvoorwaarden

Het Lokaal Bestuur Retie biedt aan de nieuwe medewerker:

 • een boeiende en uitdagende voltijdse job in contractueel dienstverband voor bepaalde duur (tot en met 31.12.2024);
 • kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing door ruime mogelijkheden aan vormingsactiviteiten & deelname aan netwerkmomenten
 • een werkgever met aandacht voor een gezonde balans werk-privéleven door een flexibele arbeidsregeling en mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk
 • gunstig verlofstelsel: extralegale vakantiedagen en extralegale feestdagen
 • aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques met 8 euro zichtwaarde, ecocheques, hospitalisatieverzekering, opbouw van een aanvullend pensioen, vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer.

Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor of hoger onderwijs van het korte type of daarmee gelijkgesteld). Indien je niet beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau B zal je een capacitaire test moeten afleggen.

De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal B1 (aanvangsschaal) – B2 – B3.
Hierbij is er aandacht voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring. Op basis van geldige attesten kunnen voorgaande prestaties in overheidsdienst en/of relevante ervaring in de privésector (max. 10 jaar) geldelijk gevaloriseerd worden. Indien uit de attesten blijkt dat de beroepservaring bij een lokale overheid relevant is voor de functie, kan een hogere salarisschaal toegekend worden.

Meer info hieromtrent is terug te vinden in bijgevoegde infobrochure.

Hoe solliciteren?

Om je kandidatuur in te dienen, verstuur je ten laatste op 2 juni 2024 het online sollicitatieformulier.

Opgelet: bij het indienen van je kandidatuur zijn volgende documenten verplicht bij te voegen:

 • een motivatiebrief
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het vereiste diploma (bachelordiploma)
  Indien je geen bachelordiploma hebt, zal je worden uitgenodigd om een capacitaire test af te leggen. Je moet slagen voor deze capacitaire test op bachelorniveau om deel te mogen nemen aan de selectieprocedure.

Meer info 

 • Een infobundel en functiebeschrijving kan je hieronder downloaden.
 • Extra info? Contacteer de dienst Personeel & Organisatie voor verdere vragen, T 014 38 92 46, E personeelsdienst@retie.be.