Vacature medewerker kinderopvang (19 u. / week) voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op maandag 8 juli 2024 12 u.
Het lokaal bestuur van Retie is op zoek naar een medewerker voor de kinderopvang. Heb jij een hart voor kinderen en wil je er mee voor zorgen dat ze zich elke dag opnieuw goed voelen in de opvang? Dan ben jij misschien wel de medewerker waarnaar we op zoek zijn!

Als begeleider sta je in voor de opvang en pedagogische begeleiding van kinderen van kleuter- en lagere school voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en gedurende schoolvakanties. 
Je bent hun animator, toezichthouder en vertrouwenspersoon. Je signaleert behoeften en legt vlot contacten met ouders en collega's. Dankzij jou kunnen kinderen zorgeloos genieten in een veilige en speelse omgeving. 

Het team Buitenschoolse Kinderopvang maakt deel uit van de dienst Vrije Tijd, werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamleider buitenschoolse kinderopvang en activiteiten.

Jouw profiel

 • Pedagogische deskundigheid: Je hebt een sterke achtergrond in kinderzorg en begrijpt de pedagogische basisprincipes die nodig zijn om een veilige en stimulerende omgeving te bieden voor kinderen.
 • Flexibiliteit: Je bent bereid om flexibel te zijn in je werkplanning en kunt omgaan met onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen in de kinderopvang.
 • Goede communicatieve vaardigheden: Je kunt efficiënt communiceren met collega's, leidinggevenden, ouders en voogden, en je behandelt informatie met discretie.
 • Teamspeler: Je bent in staat om goed samen te werken met collega's en andere betrokken actoren, en je neemt actief deel aan intern overleg.

Jobgerelateerde competenties

 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst.
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren; de ouders, familie en leerkrachten hierover informeren.
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's.
 • Werken met kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
 • Spelactiviteiten organiseren.
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten.
 • Werken volgens sociale en ethische normen.

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Diversiteit
 • Samenwerken

Ons aanbod

 • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst (19 u./week) voor onbepaalde duur;
 • Een boeiende en uitdagende job binnen een sterk team;
 • Kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing door mogelijkheden tot deelname aan
  vormingsactiviteiten;
 • Gunstig verlofstelsel met extralegale vakantiedagen en extralegale feestdagen;
 • Aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques met 8 euro zichtwaarde, ecocheques, hospitalisatieverzekering, opbouw van een aanvullend pensioen, vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer.

De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal D1 (aanvangsschaal) – D2 – D3.
Hierbij is er aandacht voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring. Op basis van geldige attesten kunnen voorgaande prestaties in overheidsdienst en/of relevante ervaring in de privésector (max. 10 jaar) geldelijk gevaloriseerd worden. Indien uit de attesten blijkt dat de beroepservaring bij een lokale overheid relevant is voor de functie, kan een hogere salarisschaal toegekend worden.

Meer info 

 • Een infobundel en functiebeschrijving met bijhorende competentiegidsen kan je hieronder downloaden.
 • Datum selectieproeven (praktisch + mondeling): volgt later
 • Extra info?
  • Voor algemene vragen kan je terecht bij de dienst Personeel & Organisatie, T 014 38 92 46, E personeelsdienst@retie.be.
  • Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij de Marijn Van de Waeter van de dienst Vrije Tijd, T 014 28 36 12, E marijn.van.de.waeter@retie.be

Hoe solliciteren?

Om je kandidatuur in te dienen, richt je uiterlijk op 8 september 2024 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae aan het schepencollege, Markt 1, 2470 Retie