Vacature: Deskundige financiën

Gepubliceerd op maandag 8 juli 2024 14 u.
Je blinkt uit in nauwgezet werken en bent sterk met cijfers. Je kan gegevens analyseren en tot sluitende conclusies komen. Je bent een klantgerichte teamplayer, je helpt collega’s en burgers met een glimlach verder en je houdt ervan om complexe dossiers met succes te beëindigen.

Info over de functie

Als deskundige financiën

 • krijg je een centrale rol in een boeiende werkomgeving en ben je nauw betrokken bij de dagelijkse werking van lokaal bestuur Retie
 • ondersteun je de financieel directeur bij diverse taken van het financieel beleid (opmaak meerjarenplanning, jaarrekeningen, boekhouding, debiteurenbeheer, facturatie, belastingen, rapportering, … ) en draag je zo bij tot een optimale en efficiënte werking van de dienst
 • sleutel je mee aan een toekomstgerichte aanpak met focus op kwaliteitsverbetering, optimaliseren van processen, verdere digitale transformatie,…
 • deel je je expertise met collega’s en ben je een aanspreekpunt voor collega's en burgers

De dienst financiën is een ondersteunende dienst naar de andere diensten en het beleid van het lokaal bestuur toe. De dienst staat in voor de inkomende en uitgaande geldstromen en het voeren van de boekhouding hieromtrent. De dienst financiën neemt een centrale plaats in, in alle financiële processen en coördineert het financiële luik van de meerjarenplanning en de rapportering hierover (jaarrekening).

Werkomgeving en arbeidsvoorwaarden

Het lokaal bestuur Retie biedt aan de nieuwe medewerker:

 • een boeiende en uitdagende voltijdse job in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur
 • kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing door ruime mogelijkheden aan vormingsactiviteiten & deelname aan netwerkmomenten
 • een werkgever met aandacht voor een gezonde balans werk-privéleven door een flexibele arbeidsregeling en mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk
 • gunstig verlofstelsel: extralegale vakantiedagen en extralegale feestdagen
 • aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques met 8 euro zichtwaarde, ecocheques, hospitalisatieverzekering, opbouw van een aanvullend pensioen, vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer.

Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor of hoger onderwijs van het korte type of daarmee gelijkgesteld). Indien je niet beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau B zal je een capacitaire test moeten afleggen.

De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal B1 (aanvangsschaal) – B2 – B3.
Hierbij is er aandacht voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring. Op basis van geldige attesten kunnen voorgaande prestaties in overheidsdienst en/of relevante ervaring in de privésector (max. 10 jaar) geldelijk gevaloriseerd worden. Indien uit de attesten blijkt dat de beroepservaring bij een lokale overheid relevant is voor de functie, kan een hogere salarisschaal toegekend worden.

Meer info 

 • Een infobundel en functiebeschrijving met bijhorend competentiewoordenboek kan je hieronder downloaden.
 • Voor algemene vragen kan je terecht bij de dienst Personeel & Organisatie, T 014 38 92 46, E personeelsdienst@retie.be. Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij de financieel directeur, Dirk Van Herck T 014 38 92 56 E dirk.van.herck@retie.be
 • Datum selectieproeven
  • Schriftelijke proef via thuisopdracht: de thuisopdracht wordt via e-mail bezorgd op vrijdag 13 september 2024 en moet uiterlijk op dinsdag 24 september 2024 weer ingeleverd worden
  • Mondelinge proef: dinsdag 8 oktober 2024 vanaf 13.00 u.

Hoe solliciteren?

Om je kandidatuur in te dienen, verstuur je uiterlijk op 8 september 2024 het online sollicitatieformulier.

Opgelet: bij het indienen van je kandidatuur zijn volgende documenten verplicht bij te voegen:

 • een motivatiebrief
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het vereiste diploma (bachelordiploma)
  Indien je geen bachelordiploma hebt, zal je worden uitgenodigd om een capacitaire test af te leggen. Je moet slagen voor deze capacitaire test op bachelorniveau om deel te mogen nemen aan de selectieprocedure.