Vacature: Deskundige team Burger – burgerlijke stand en bevolking

Gepubliceerd op maandag 8 juli 2024 14 u.
Je hebt een hart voor klantgerichte dienstverlening, je helpt collega’s en burgers met een glimlach verder en je houdt ervan om complexe dossiers met succes te beëindigen. Je krijgt energie van het werken met vastgelegde procedures waarbij je oog hebt voor verbetering.

Info over de functie

Als deskundige burgerlijke stand en bevolking binnen het team Burger ondersteun je de teamleider en jouw collega’s bij het behandelen van complexe dossiers gerelateerd aan de 2 domeinen. Daarnaast ontwikkel je een basiskennis van de andere thema’s die binnen jouw team aan bod komen.

Je vertaalt nieuwe wetgeving en onderrichtingen naar praktische richtlijnen en procedures en zorgt dat je collega’s hiervan op de hoogte blijven. Je bewaakt de correcte toepassing van deze procedures en bent een aanspreekpunt voor alle collega’s van de dienst Burgerzaken betreffende burgerlijke stand en bevolkingsmaterie. Je voert gespecialiseerde werkzaamheden uit en beheert moeilijke dossiers. Je werkt zowel front- als backoffice en waakt over de kwaliteit van de dienstverlening en over een klantvriendelijke toepassing van de onderrichtingen.

De dienst Burger en Welzijn ondersteunt zijn inwoners tevens in het dagelijks leven met zorg aan huis, kinderopvang en breed sociaal beleid.

Team Burger staat in voor het bieden van een correcte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening met betrekking tot alle administratieve formaliteiten die eigen zijn aan de identiteit van de burger.

Team Welzijn staat in voor het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en om personen en gezinnen te helpen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Werkomgeving en arbeidsvoorwaarden

Het lokaal bestuur Retie biedt aan de nieuwe medewerker:

 • een boeiende en uitdagende voltijdse job in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur
 • kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing door ruime mogelijkheden aan vormingsactiviteiten & deelname aan netwerkmomenten
 • een werkgever met aandacht voor een gezonde balans werk-privéleven door een flexibele arbeidsregeling en mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk
 • gunstig verlofstelsel: extralegale vakantiedagen en extralegale feestdagen
 • aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques met 8 euro zichtwaarde, ecocheques, hospitalisatieverzekering, opbouw van een aanvullend pensioen, vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer.

Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (bachelor of hoger onderwijs van het korte type of daarmee gelijkgesteld). Indien je niet beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het niveau B zal je een capacitaire test moeten afleggen.

De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal B1 (aanvangsschaal) – B2 – B3.
Hierbij is er aandacht voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring. Op basis van geldige attesten kunnen voorgaande prestaties in overheidsdienst en/of relevante ervaring in de privésector (max. 10 jaar) geldelijk gevaloriseerd worden. Indien uit de attesten blijkt dat de beroepservaring bij een lokale overheid relevant is voor de functie, kan een hogere salarisschaal toegekend worden.

Meer info 

 • Een infobundel en functiebeschrijving met bijhorend competentiewoordenboek kan je hieronder downloaden.
 • Voor algemene vragen kan je terecht bij de dienst Personeel & Organisatie, T 014 38 92 46, E personeelsdienst@retie.be. Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij de teamleider van team Burger, Marlies Mermans T 014 38 92 43 E marlies.mermans@retie.be
 • Datum selectieproeven
  • Schriftelijke proef via thuisopdracht: de thuisopdracht wordt via e-mail bezorgd op maandag 23 september 2024 en moet uiterlijk op dinsdag 24 september 2024 weer ingeleverd worden
  • Mondelinge proef: donderdag 3 oktober 2024 vanaf 15.00 u.

Hoe solliciteren?

Om je kandidatuur in te dienen, verstuur je uiterlijk op 8 september 2024 het online sollicitatieformulier.

Opgelet: bij het indienen van je kandidatuur zijn volgende documenten verplicht bij te voegen:

 • een motivatiebrief
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het vereiste diploma (bachelordiploma)
  Indien je geen bachelordiploma hebt, zal je worden uitgenodigd om een capacitaire test af te leggen. Je moet slagen voor deze capacitaire test op bachelorniveau om deel te mogen nemen aan de selectieprocedure.