Vacature CNEK (Cultuurnetwerk Kempen): Coördinator en netwerker bovenlokaal cultuurbeleid

Gepubliceerd op dinsdag 4 februari 2020 8.30 u.
Cultuurnetwerk Kempen is op zoek naar een coördinator en netwerker 'bovenlokaal cultuurbeleid' voor onbepaalde duur, voltijds, A1a-A2a

Als coördinator en netwerker “bovenlokaal cultuurbeleid” ga je nieuwe culturele samenwerkingen stimuleren, faciliteren en implementeren.

Takenpakket

Beleidsondersteunende taken:

 • Je ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur bij het ontwikkelen en implementeren van een bovenlokaal cultuurbeleid in de regio.
 • Je volgt de uitvoering van het vooropgestelde beleidsplan op en stuurt in samenspraak met de Raad van Bestuur bij waar nodig.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer van deze deelwerking van projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen. Je gaat actief op zoek naar bijkomende fondsen of bijkomende subsidies voor het opzetten van bovenlokale cultuurprojecten.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen, trends en tendensen in de sector nauwgezet op en deelt deze informatie met de partners in onze regio.

Uitvoerende taken:

 • Je bent dé spilfiguur en eerste aanspreekpunt voor culturele actoren in het brede werkveld.
 • Je coördineert de overlegmomenten van de deelwerking cultuur binnen Cultuurnetwerk
  Kempen en zorgt voor de nodige afstemming binnen de projectvereniging. Je zoekt daarnaastook doelbewust het overleg op met diverse andere sectoren, zoals onderwijs en welzijn, toerisme, sport …
 • Je koestert de vele professionals én vrijwilligers die met hart en ziel werk maken van een bruisend Kempens cultuurlandschap. Je hebt oog voor hun noden, weet duurzame relaties uit te bouwen binnen dit netwerk en gaat pro-actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.
 • Je hebt oog voor kwetsbare doelgroepen en zoekt steeds naar mogelijkheden om de
  participatie aan cultuur te verdiepen en verbreden.
 • Je communiceert zeer helder en open, zowel naar je collega’s als naar de sector en het brede publiek.

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan uitsluitend via e-mail, gericht naar E jolien@erfgoedcelkerf.be.

Je kandidatuur omvat:

 • motivatiebrief
 • recent CV
 • afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra
  diploma’s
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van indiening (wanneer er ongunstige vermeldingen voorkomen mag je een schriftelijke toelichting voorleggen)
 • kopie van je rijbewijs

Wanneer er meer dan 8 kandidaten zijn die een volledige kandidatuur indienen én aan de gevraagde voorwaarden voldoen, zal er een preselectie worden gehouden op basis van CV, diploma(’s) en motivatiebrief.

De geselecteerde kandidaten krijgen een (schriftelijke) thuisopdracht en worden uitgenodigd voor de mondelinge proeven op 24 of 25 maart 2020. Om te slagen moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elk onderdeel van de proeven.

De kandidaten met de beste score worden uitgenodigd voor een assessment. De rangschikking van de geslaagden wordt vastgelegd in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 1 maart 2020.

Meer informatie over de vacature kan je hieronder downloaden, of je kan contact opnemen via E jolien@erfgoedcelkerf.be of T 014 56 66 87.