Heb je het UBO-register van je vzw al in orde gebracht?

Gepubliceerd op dinsdag 1 oktober 2019 17.48 u.
Tegen 30 september '19 moeten vzw's de 'uiteindelijke begunstigden' (UBO) van hun vzw voor de eerste maal registreren. De wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een vzw, onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

Voor 30 september 2019 moeten alle vzw's de uiteindelijke begunstigden (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) van hun vereniging registreren. De wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een vzw, onderneming, stichting of andere juridische entiteit, bijvoorbeeld voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het UBO-register brengt alle personen in kaart die zeggenschap hebben over het vermogen van de vzw.

Concreet gaat het om volgende categorieën:

 • de leden van de raad van bestuur;
 • personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen;
 • personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging;
 • de natuurlijke personen in wiens belang de vzw is opgericht.

Voor de meeste verenigingen volstaat de registratie van de leden van de raad van bestuur of algemene vergadering. Hou er wel rekening mee dat je heel wat gegevens nodig hebt van die personen voor je kan starten met het invullen:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum?
 • Nationaliteit(en)?
 • Volledig verblijfadres?
 • De datum waarop hij uiteindelijke begunstigde is geworden?
 • Rijksregisternummer?
 • De categorie(ën) van UBO waartoe hij behoort

Je kan alle regelgeving nalezen op de webpagina van de FOD Financiën. Daar vind je ook een handleiding die je doorheen de registratie leidt.