Kinderopvang vanaf september 2023

Afgelopen jaren hebben we als gemeentebestuur kunnen vaststellen dat heel wat ouders gebruikmaken van de opvangmomenten die voor- en naschools, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties aangeboden worden.

Kwaliteitsvolle opvang

We merken dat er binnen onze gemeente een stijgende vraag naar opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen is. Om de inwoners van Retie de kans te geven om werk, opleiding en het gezinsleven vlot te combineren, hechten we veel belang aan een kwaliteitsvolle organisatie van deze opvang. We zijn dan ook zeer trots op het team van begeleiders dat elke dag klaarstaat om onze Retiese jeugd voor- en naschools en tijdens de vakantiedagen met veel enthousiasme een leuke tijd te bezorgen.

Hechte samenwerking

Zoals jullie weten, werd de voor- en naschoolse opvang op de schoollocaties de afgelopen jaren door het lokaal bestuur verzorgd. Daarnaast ging Retie een samenwerking met partner KIKOEN aan om de buitenschoolse opvang voor- en naschools, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties te voorzien. Als partners schepten we doorheen de jaren een nauwe band en zijn we goed op elkaar ingespeeld.

Toekomst kinderopvang

In het kader van het aankomende decreet voor buitenschoolse opvang en activiteiten, zijn we binnen het gemeentebestuur een tijd geleden een denkoefening gestart waarbij we de huidige werking van de kinderopvang evalueerden en waarbij we bekeken hoe we de toekomst van de kinderopvang kwaliteitsvol willen invullen. Om het opvangaanbod zo duidelijk en efficiënt mogelijk te organiseren voor de kinderen, de ouders en de medewerkers, leek het toch aangewezen om het geheel onder een organisator en een teamleider en aanspreekpunt te brengen.

Samenwerking KIKOEN stopt

Nadat we de verschillende scenario’s naast elkaar legden, werd er besloten om de samenwerking met KIKOEN vanaf september 2023 stop te zetten en als gemeentebestuur de volledige organisatie van de kinderopvang op te nemen, zowel voor- en naschools als tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen.

Concreet betekent dit dat er voor alle opvangvragen voortaan een aanspreekpunt zal zijn en dat ouders via een systeem kunnen registreren, reserveren en annuleren. De begeleiders in dienst van het lokaal bestuur en KIKOEN zullen allemaal samen opgenomen worden in een team.

Zoals gezegd, willen we het aanbod zo praktisch mogelijk houden voor de ouders, maar om de middelen en het personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten, zullen er vanaf het schooljaar 2023 – 2024 een aantal wijzigingen zijn. Graag geven we jullie een overzicht van het aanbod vanaf september 2023.

Belangrijke wijzigingen

Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Er zal geen opvangaanbod meer zijn tot 18.30 u., maar op elke locatie zal de opvang tussen 07.00 u. en 18.00 u. georganiseerd worden. Kinderen die in de zomervakantie willen deelnemen aan Kei-Tof, maar nood hebben aan langere opvang, kunnen vanaf 07.00 u. tot 18.00 u. bij “Den Opvang” terecht.
  • Kinderen kunnen voor- en naschools enkel op de schoollocaties terecht, niet meer bij de centrale locatie “Den Opvang” (het huidige KIKOEN). De lange opvang op woensdagnamiddag zal nog wel gecentraliseerd worden bij “Den Opvang”, zoals dat nu ook gebeurt.

Zie bijgevoegde foto hiernaast met de verschillende soorten kinderopvang.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de index. We brengen je steeds op de hoogte van de geïndexeerde bedragen. In de deelnamebijdragen zijn begeleiding, verzekering en materialen begrepen. Voor de meeste uitstappen wordt een extra bijdrage aangerekend.

Opvang voor- en naschools en op woensdagnamiddag

  • 1,00 EUR per begonnen half uur
  • 5,00 EUR voor minder dan 3 uren opvang
  • 7,50 EUR voor 3 tot 6 uren opvang
  • 13,00 EUR voor meer dan 6 uren opvang
  • Dagprijs: 6,37 EUR
  • Halve dagprijs: 3,18 EUR

Kortingen en sociaal tarief

 

Korting meerdere kinderen gelijktijdig aanwezig

Als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op hetzelfde moment aanwezig zijn bij een van de opvanglocaties en/of bij de speelpleinwerking Kei-tof, geven wij een korting van 25 % per kind op de opvangprijs. Deze korting geldt niet op activiteiten van KidZzzKompas en Omnisportkampen. Deze korting telt ook bij het sociaal tarief opvang, maar is niet geldig op de prijs voor uitstappen, administratieve kosten en sociaal tarief UiTPAS (vrijetijdsactiviteiten).

Korting Omnisportkampen

Wanneer er meerdere kinderen van hetzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn op hetzelfde Omnisportkamp, geldt er een korting van 10 % voor het tweede kind en een korting van 20 % voor het derde kind dat ingeschreven is.

Sociaal tarief kinderopvang

Sociaal tarief (korting van 50 %) kan voor de kinderopvang toegepast worden:

  • Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds of na aanvraag bij het OCMW. Je bezorgt hiervoor een attest aan de coördinator van de kinderopvang. Vanaf het volgende factuur wordt dit sociaal tarief toegepast.
  • Sociaal tarief wordt altijd toegekend voor het lopende kalenderjaar tot en met 31 december. Je moet dus jaarlijks in de loop van de maand december een nieuw attest van het ziekenfonds of een nieuwe aanvraag door het OCMW bezorgen aan de coördinator van de kinderopvang voor het volgende kalenderjaar.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag voor sociaal tarief kinderopvang? Neem dan zeker contact op met de coördinator van de opvang of met de sociale dienst van het OCMW via T 014 38 95 30 of E sociale.dienst@retie.be.

Eerste inschrijving

Om gebruik te kunnen maken van onze buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking, hebben wij een opvangdossier van jouw kind nodig. Daarom is het nodig om elk kind te registreren via het i-Activeplatform retie.i-active.be.

Opvangdagen reserveren of annuleren

Na de registratie ontvang je per mail een gebruikersnaam en paswoord waarmee je opvangmomenten kan reserveren en annuleren in i-Active.

Schooldagen

Op schooldagen kan je vrij gebruikmaken van de opvang op de schoollocaties voor en na de schooluren. Het is niet nodig om hiervoor te reserveren.

Schoolvrije dagen of vakanties

Wil je gebruikmaken van het opvang- en vrijetijdsaanbod op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen of tijdens de vakanties? Dan moet je de opvangmomenten online reserveren via i-Active.

Huishoudelijk regelement kinderopvang

Dit kan je terugvinden in bijlage.