Gezond Retie

In navolging van het project 'Zot van Gezond' ondertekende het gemeentebestuur van Retie, samen met 24 andere gemeenten in de regio Kempen, in 2014 het charter 'Gezonde Gemeente'. Hiermee engageren we ons om de komende jaren verder te werken aan een lokaal gezondheidsbeleid zodat we onze inwoners en personeelsleden via allerlei acties kunnen aanzetten om gezonder te leven door o.a. meer te bewegen en gezonder te eten.

Na enkele succesvolle acties in het kader van 'Gezonde Gemeente Retie' ondertekende Retie als 11e Kempense gemeente een nieuw charter ‘Gezonde Gemeente’ voor de periode 2019-2024. Hiermee engageert het lokaal bestuur zich om een samenhangend en preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen.

Een goede gezondheid is immers goud waard. Een gezonde geest in een gezond lichaam is de grootste deugd. Vandaar dat wij als gemeente het onze taak vinden om dit thema verder uit te werken.

Er wordt actief werk gemaakt van verschillende gezondheidsthema's. Hierbij gaat het niet enkel over lichamelijke gezondheid, maar ook geestelijke gezondheid zal veel aandacht krijgen. Het promoten van een gezonde levensstijl is de rode draad doorheen de campagne. Er worden zowel sensibiliserende acties als projecten voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving opgezet. Naast campagnes voor de brede bevolking, worden er ook voor het personeel acties uitgewerkt.