Projectsubsidie voor een initiatief in de audiovisuele of gamesector (Decreet Vlaams Audiovisueel Fonds 1999)

Via het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) wil de Vlaamse overheid de onafhankelijke professionele audiovisuele en gamesector financieel ondersteunen. Dankzij die steun krijgen actoren in deze sectoren de kans om rond die thema’s ideeën en initiatieven uit te werken.

Voorwaarden

Het VAF beheert 3 fondsen:

  • het VAF/Filmfonds: voor 'single' creaties (eendelige, op zichzelf staande werken)
  • het VAF/Mediafonds: voor televisiereeksen en de crossmediale afgeleiden daarvan
  • het VAF/Gamefonds: voor de productie van games.

Binnen deze fondsen kunnen er verschillende financiële premies worden toegekend, die samenvallen met de opeenvolgende stadia in het creatieproces:

  • scenariosteun
  • ontwikkelingssteun
  • (post)productiesteun.

Op de websites van het VAF en Screen Flanders vindt u een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden.

Procedure

Op de websites van het VAF en Screen Flanders vindt u alle informatie en de nodige formulieren om een subsidie aan te vragen.

Bedrag

Subsidiebedrag

De subsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Regelgeving

Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds