Subsidies voor erfgoedprojecten

Erfgoedcel k.ERF biedt verschillende soorten subsidies aan voor projecten rond erfgoed.

Je vindt alle informatie over de voorwaarden en de aanvraagformulieren op de website van erfgoedcel k.ERF.

Subsidie cultureel erfgoedprojecten

Kleine projecten van verenigingen die aan de slag willen met hun cultureel erfgoed.

Bijvoorbeeld: digitaliseren van filmpjes, een jubileumbrochure, een expo ...

Samenwerkingsprojecten

K.ERF kan als partner in grotere erfgoedprojecten investeren. Bij deze projecten werk je samen met verschillende partners waaronder k.ERF, een lokale erfgoedorganisatie (heemkring, archief, museum) en …

Periodieke erfgoedpublicaties

Subsidie voor heemkringen, geschiedkundige genootschappen en musea die een tijdschrift of jaarboek uitgeven.