Subsidie voor gemeenschapsvormende culturele evenementen

Retie beschikt over een subsidiereglement dat financiële ondersteuning wil bieden aan evenementen die Retienaren bij elkaar brengen én die een culturele invalshoek hebben.

Met deze ondersteuning willen we beginnende evenementen de kans geven om te experimenteren zonder het risico op een financiële tegenvaller. Traditionele evenementen willen we dan weer aanmoedigen om verder door te groeien.

Evenementen die al langer dan vijf jaar bestaan, kunnen tot 1 250,00 euro ondersteuning krijgen. Andere evenementen kunnen een aanvraag indienen tot 750 euro.