Subsidie voor circuskunsten

Het Circusdecreet biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwalitatieve projecten op touw te zetten.

Voorwaarden

U kunt een subsidie aanvragen voor volgende initiatieven:

  • Circusgezelschappen
  • Circuswerkplaatsen en circusateliers
  • Circuscentrum
  • Creatie en spreiding van een circusproductie
  • Organisatie van circusfestival
  • Ontwikkelingsbeurzen voor individuele circuskunstenaars
  • Internationale reiskosten

Procedure

Op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de procedure, en de indiencriteria.

Regelgeving

Decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid (‘Circusdecreet 2019’)