Schade na de storm van 10 maart? Meld het dan uiterlijk 30 april bij de gemeente

Gepubliceerd op donderdag 4 april 2019 12.01 u.
Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of de storm van 10 maart 2019 in aanmerking komt om als algemene ramp erkend te worden. Gemeenten die getroffen werden, moeten dit kunnen aantonen aan de hand van schadedossiers die door inwoners werden ingediend. Meld je schade voor 30 april!

Indien je schade opliep tijdens de storm, let dan op volgende zaken:

  • Je verzekeraar blijft het eerste aanspreekpunt. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen worden verzekerd in het kader van een brandpolis 'eenvoudige risico's'.
  • Momenteel gaat het enkel nog maar om de informatie voor de erkenningsprocedure als ramp. Meld daarom je schade uiterlijk op 30 april via onze Technische Dienst, T 014 38 92 40, E technische.dienst@retie.be.
  • Pas na een eventuele erkenning als algemene ramp en na publicatie in het Belgisch Staatsblad kan je een individuele aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Houd daarom zoveel mogelijk bewijsmateriaal bij m.b.t. de opgelopen schade (foto’s, offertes, herstellingsfacturen …).
  • Meer informatie vind je terug op de website van de Vlaamse Overheid, W https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.